Podporte
nás
Milada Bohovicová
24.5.2016

Čo je záujem dieťaťa?

Každé dieťa má právo na bezpečie, stabilitu, vzťah. Spravidla tieto istoty dieťaťu poskytujú rodičia. Spravidla. Niekedy to z nejakého dôvodu nezvládnu a vtedy je dobre, ak ich zastúpia ďalší blízki dieťaťa. Či je pre 7 ročného Marca dobré, aby od starej matky odišiel s matkou do zahraničia nevieme posúdiť, na to nemáme dostatok informácií. Faktom je, že súd rozhodol, že má byť u matky.

V celom príbehu, ktorý poznáme z médií a sociálnych sietí ale rezonuje niekoľko vážnych otázok:

  • Zákon o rodine v poslednej novele zdôraznil právo dieťaťa vyjadriť názor, povinnosť systému názor dieťaťa zisťovať a samozrejme brať ho do úvahy pri rozhodovaní o dieťati. Je otázne, do akej miery bol tento postup rešpektovaný.
  • Súd by mal veľmi citlivo zvažovať každé rozhodnutie z hľadiska prežívania dieťaťa. Opatrenie, ktoré pre dieťa znamená oddelenie od jeho vzťahovej osoby, zásadnú zmenu prostredia, odtrhnutie od širších sociálnych vzťahov – kamarátov, školy, učiteliek … Takéto opatrenie by malo mať veľmi vážny dôvod.
  • Ľudia, ktorí realizujú výkon rozhodnutia súdu vo veci maloletých detí by mali byť veľmi, veľmi dobre pripravení na túto činnosť. Mali by mať osvojené pravidlá postupu a mali by mať širokú škálu sociálnych a psychologických zručností. Mali by každý prípad individuálne zvážiť, pripraviť a ošetriť postup, tak aby bol pre dieťa čo najmenej bolestný. Nesmú to byť jednoducho len súdni exekútori.
  • V neposlednom rade nás znepokojuje fakt, že dnes polovica Slovenska pozná príbeh Marca – okolnosti jeho splodenia, zrodenia, morálny profil jeho matky, osobný príbeh, diagnózy. To predsa nie je v poriadku. To sú informácie, ktoré bežne nezverejňujeme, ktoré sú chránené. Ako je možné, že v prípade 7-ročného dieťaťa nikto nemyslí na ochranu jeho identity a integrity?

Viaceré kauzy z posledných čias nás presviedčajú, že práve medializácia je akou takou zárukou, že nezapadnú prachom. Ale naozaj účel svätí prostriedky? Ak chceme bojovať proti neprávostiam, musíme používať len korektné prostriedky. Niekedy je to ťažké. Ale záujem dieťaťa musí byť v každom prípade najdôležitejšou hodnotou pre všetkých.

Milada Bohovicová

Keďže sa dlhodobo zaoberáme prácou s deťmi a pre deti, zaujíma nás, čo si o svojej situácii deti myslia, zisťujeme to a pracujeme s tým ďalej.

V spolupráci s LUMOS ponúkame seminár Zisťovanie názoru dieťaťa – Priama práca s deťmi v sociálnoprávnej ochrane detí.

Ak pracujete s deťmi a chceli by ste získať informácie ale hlavne praktické zručnosti, môžete sa ešte prihlásiť.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii