Podporte
nás

Holubica Oľga

M. Kašperová, K. Dobrovodská

Kniha pre deti a sprevádzajúce osoby o tom, že vzájomné zdieľanie pocitov vedie k lepšiemu spracovaniu náročných zážitkov.

Terapeutický príbeh, ktorý s dieťaťom môžu čítať rodičia alebo ju môžu použiť učitelia alebo vedúci na prácu so skupinou.

Obsahuje metodické poznámky, návrh skupinových aktivít aj samostatné aktivity pre dieťa.

Autorky: Mgr. Miroslava Kašperová a Mgr. et Mgr. Katarína Dobrovodská

Knižka je nepredajná. Zdarma ju nájdete v centrách Návratu a dá sa stiahnuť vo formáte pdf.

Objednať

Publikáciu si môžete objednať na adrese: viera.horvathova@navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii