Podporte
nás

Ako byť rodičom dieťaťa s FASD

Julia Brown a Mary Mather

Jedna z mála kníh o poruchách fetálneho alkoholového spektra v slovenskom jazyku. Kniha nielen jasne a zrozumiteľne popisuje problematiku FASD, ale ponúka aj konkrétne rady pri výchove detí s touto diagnózou. Je vhodná nielen pre rodičov detí s FASD, ale aj pre odborníkov, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s témou FASD. Knihu napísali Julia Brown a Mary Mather a preložila ju Jana Kráľová. Vydali: Fascinujúce deti a Návrat, o. z. 2020

Cena: 10 

Objednať

Publikáciu si môžete objednať na adrese: viera.horvathova@navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii