Tréning
BB
Termín: 23.05.

Tréning lektorov terapie dotykom

Ponúkame vám výnimočný tréning, na ktorom sa absolútne zmení váš pohľad na fyzický kontakt a naučíte sa veľa nielen o poruchách fyzického kontaktu (príliš „lepivé“ deti alebo deti odmietajúce fyzický kontakt) a jednoduchých možnostiach ich liečby dotykom. Naučíte sa tiež ako terapia dotykom môže meniť či zlepšiť vzťahy medzi rodičmi a deťmi a zmierniť niektoré negatívne prejavy v správaní.

Odborné zázemie terapie dotykom je v teórii pripútania, koncepte ranej traumy, terapii senzorickej integrácie, bazálnej stimulácii a detských masážach. Terapia dotykom realizovaná ako program alebo kurz rozvoja rodičovských  zručností  je výborným nástrojom pre tvorbu bezpečného pripútania/vzťahovej väzby, ale aj preventívnym programom v oblasti zanedbávania, týrania a zneužívania detí.

Pre koho je tréning určený:

  • pre profesionálov pracujúcich v systéme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v oblasti sociálnych služieb, ktorí vedú v poradenstve alebo terapeutickým spôsobom rodičov/náhradných rodičov a iné vzťahové osoby v hlbšom prepojení s deťmi
  • pre profesionálov z vyššie uvedených systémov, ktorí môžu po absolvovaní tréningu pôsobiť ako lektori terapie dotykom sprevádzajúci rodičov na ceste k citlivému a ohľaduplnému dotyku s deťmi
  • obzvlášť je vhodný pre všetkých, ktorí pracujú s rodinami vo veľkom sociálnom ohrození, s náhradnými rodinami a profesionálnymi rodinami (výhodou je vzdelanie z oblasti psychológie, sociálnej práce, prípadne špeciálnej pedagogiky a prax v oblasti poradenstva, terapií a práce s rodinou)

Forma tréningu:

  • kontaktný tréning, počas ktorého si v stabilných dvojiciach natrénujete princípy i spôsoby terapie dotykom, účastníci prežijú účinky terapie dotykom na vlastnej koži, získajú spätnú väzbu na svoj dotyk voči druhým
  • tréning je v malej skupine (maximálne 12 účastníkov)
  • súčasťou tréningu je aj sebapoznávacia a sebareflexívna časť
  • účastníci dostanú manuál k terapii dotykom

1.deň : 10,00 – 17,00
2. deň: 9,00 – 19,00
3. deň 9,00 – 16,00

Najbližší voľný termín: 23. – 25. 5. 2023
Miesto tréningu: Banská Bystrica – miesto upresníme
Rozsah: 24 hodín/3 dni  + 8 hodín supervízie

Lektorky: Mgr. Dana Koníček Žilinčíková a Mgr. Zuzana Nováková

Pre získanie certifikátu lektor terapie dotykom a možnosti viesť samostatne rodičov zo zraniteľných skupín platí  okrem absolvovania 100% hodín tréningu aj povinnosť absolvovať supervíziu s vlastným prípadom využitia terapie dotykom a zúčastniť sa záverečnej tréningovej supervízie.

Príspevok: 280 eur tréning (+ príspevok 50 eur na supervíziu)
Min počet účastníkov: 8
Zasielanie prihlášok do: 31. 1. 2023
Výber účastníkov do: 28. 2. 2023

Poplatok je potrebné uhradiť po potvrdení o prijatí na tréning, najneskôr však do 30. 4. 2023 na účet SK143100000000400045 8116 s použitím VS 23052023. Do správy pre prijímateľa uvádzajte MENO a PRIEZVISKO účastníka.

Pri odhlásení 14 – 7 dní pred tréningom vám vrátime 50 % poplatku, pri odhlásení 7 a menej dní pred tréningom poplatok nevraciame.

Zaregistrovať sa
Infolinka

nielen o adopcii