Dobrý deň, rada by som sa informovala, či pre mňa pripadá v úvahu stat sa profesionálnou mamou keď manžel bol v minulosti trestaný( prechovavanie drog, ľahké ublíženie na zdraví),v súčasnosti máme tri naše vlastné deti ešte maličké a manžel žije zivotom bezuhonneho občana.ďakujem vopred za Vašu odpoveď.Lenka

Dobrý deň, 

obávam sa, že pre Vás nemám dobré správy :-(. V profesionálnej rodine zabezpečujú starostlivosť o deti manželia, ktorí sú zamestnanci detského domova, alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnancom detského domova. 

Ak starostlivosť zabezpečuje jeden zamestnanec detského domova, na manžela tohto zamestnanca sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti, ktorá platí pri overovaní spôsobilosti pre náhradnú rodinnú starostlivosť.

Tu som Vám vystrihla zo zákona 305/2005 o SPO a SK ktoré trestné činy a v akom rozsahu vylučujú prijatie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti:

 

(4) Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ak

a) bola odsúdená za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu,38a)alebo

b) bola odsúdená za úmyselný trestný čin za niektorý z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži, proti iným právam a slobodám, proti mieru a ľudskosti, alebo bola odsúdená za niektorý z trestných činov terorizmu a extrémizmu, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu.38a)

Podľa mojich vedomostí Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi je jeden z trestných činov proti životu a zdraviu, preto predpokladám, že by Vás žiadny detský domov ako profesionálneho rodiča nezamestnal:-(.

Je mi to veľmi ľúto, aj preto, že ja verím v schopnosť človeka meniť sa k lepšiemu, aj preto, že predpokladám, že by ste mohli byť dobrou profesionálnou mamou. Prajem Vám veľa úspechov s Vašimi detičkami a verím, že si nájdete iné zamestnanie, ktoré Vás bude napĺňať. S pozdravom

 

Iveta KEBLUŠKOVÁ
sociálna pracovníčka

 

 

Infolinka

nielen o adopcii