Podporte
nás

Dobrý deň. Deti vyštudovali a osamostatnili sa. S manželom sme ostali sami. Ja mám 46 rokov a manžel 55 rokov. Obaja sme na invalidnom dôchodku pre problém s chrbticou, ale finančne sme zabezpečený. Bývame vo väčšom rodinnom dome v Spišskom Podhradí. Chceli by sme sa postarať o dieťa, ktorému by sme poskytli domov, rodinu, vzdelanie a lásku ako rodičia. Teraz je doma ticho a smutno. Chceli by sme dieťa asi 15 ročné, možno aj trochu staršie. Tomu dieťaťu by sme ponúkli okrem lásky aj vzdelanie, stredoškolské aj vysokoškolské a aj potom by ostalo pri nás ako "naše dieťa". Prosím Vás, ako máme získať dieťa do pestúnskej starostlivosti? Za odpoveď ďakujem. Prajem pekný deň. Renáta Blašková

Dobrý deň, pani Renáta,

už dávnejšie som s takým potešením neodpisovala na nejakú otázku, ako teraz Vám. Je krásne a obdivuhodné, že chcete takýmto spôsobom pomôcť dieťaťu, z môjho pohľadu ho až zachrániť. Za výborné považujem aj to, že zvažujete prijatie staršieho dieťaťa, vzhľadom k Vášmu a manželovmu veku. Zároveň mám veľkú potrebu Vás „varovať“, že ak do toho pôjdete, nebude to cesta ľahká. Výchova detí v tomto veku, a v náhradnom rodičovstve obzvlášť, je veľmi náročné poslanie. Ale na takéto úvahy a zvažovania máte čas a  priestor aj počas prípravy …

Ak ste aj s manželom rozhodnutí, že to skúsite, je potrebné zájsť na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a tu im oznámite, že chcete byť zapísaní na zoznam žiadateľov o NRS. Po vypísaní potrebných tlačív a splnení iných náležitostí (správa o zdravotnom stave, register trestov, správa o majetkových pomeroch a pod.) si vyberiete subjekt, ktorý Vás bude pripravovať na náhradné rodičovstvo. Príprava je zo zákona v rozsahu minimálne 26 hodín a môžete ju absolvovať buď na UPSVaR-e, alebo v niektorom z akreditovaných subjektov (Úsmev ako dar, Návrat-vo vašom prípade je myslím najbližšie Prešov). Na UPSVaR-e je príprava bezplatná a v akreditovaných subjektoch sa na prípravu čiastočne prispieva.

Po úspešnom absolvovaní prípravy budete zapísaní na zoznam žiadateľov o NRS a budete čakať na svoje dieťa, návrh na súd, súd, rozhodnutie… ale to je ešte ďaleká cesta.

Kedykoľvek sa mi môžete na tejto ceste ozvať, budem sa tešiť. Veľa šťastia! S úctou

 

Iveta KEBLUŠKOVÁ
sociálne poradenstvo
 Návrat o. z. – Centrum Návrat Žilina

 

 

 

 

Infolinka

nielen o adopcii