Dobrý deń,chcem sa opýtať , môžem sa pokúsiť o pestúnsku starostlivosť , aj keď netvorím kompletnú rodinu . Som bez partnera? ĎakujemMartina

Dobrý deň, pani Martina,

samozrejme, do pestúnskej starostlivosti môžete prijať dieťa rovnako, ako keby ste žila v manželskom zväzku :-). Podľa našej legislatívy môže prijať dieťa manželský pár, alebo jednotlivec. Jeden rodič je pre dieťa vždy lepšou alternatívou, ako vyrastať bez stálej vzťahovej osoby.

Musíte splniť tie isté podmienky a náležitosti ako manželský pár, tzn. že musíte byť zapísaná do Zoznamu žiadateľov, t. j. absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín v niektorom zo subjektov (ÚPSVaR, Návrat, Úsmev ako dar)…

Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať.

Smelo do toho! S pozdravom

Iveta KEBLUŠKOVÁ
sociálna pracovníčka

 

 

 

Infolinka

nielen o adopcii