Podporte
nás

Som osamelá žiadateľka zapísaná v zozname žiadateľovo dieťa. Stalo sa mi a začína to byť pravidlom, že hoci somv poradí bol predomnou uprednostnený manželský pár,nakoľko to zákon umožňuje. Ako dlho ma je takto možnéobchádzať? Čo môžem ako osamelá urobiť, aby som dieťatko konečne dostatla? Nič? Tak načo som potom v zozname.Ďakujem

Dobrý deň,

Vaša otázka sa v mnohom podobá otázke, na ktorú som už v minulosti odpovedala. Preto Vám tu kopírujem aj túto otázku a  ako som odpovedala predtým:

 

3 jún 2016

Dobrý deň,

v zákone o rodine č. 36/2005 v znení neskorších predpisov sa píše, že osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov… a že maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Myslím si, napriek tomu, že aj ja som v minulosti prijala do starostlivosti dieťa ako osamelá osoba, že pre každé dieťa je ideálne mať obidvoch rodičov (mamu a otca). Určite je však v záujme dieťaťa mať aspoň jedného rodiča, ako vyrastať v bezvzťahovom prostredí, kde dieťa nemá ani jedného „svojho“ človeka. Neviem presne, aké usmernenia majú úrady práce, ale ja v zákone nevidím priestor na to, aby Vás na poradovníku žiadateľov preskakovali z dôvodu, že žiadate o adopciu sama.  Nebudú Vás však kontaktovať s každým dieťaťom, pretože Vás môžu kľudne „predbehnúť“ žiadatelia, ktorí majú inak nastavené kritériá na prijatie dieťaťa. Napr. Ak je niekto ochotný prijať rómsku súrodeneckú dvojicu preskočí na zozname žiadateľa, ktorý je ochotný prijať iba jedného novorodenca, alebo ak je niekto ochotný akceptovať určité zdravotné znevýhodnenia dieťaťa, preskočí na zozname žiadateľa/ov,  ktorí chcú prijať úplne zdravé dieťatko a pod.  Úrad vedie dva zoznamy, jeden je zoznam žiadateľov o osvojenie/pestúnsku starostlivosť a druhý zoznam je zoznam detí vhodných na NRS. Keď nastane prvý, matematicky povedané, prienik medzi žiadateľom a diaťaťom, mal by úrad žiadateľa kontaktovať a je povinný dodržiavať poradovník. Poradovník nemusia dodržiavať akreditované subjekty (Návrat, Úsmev ako dar) tak prípadne môžete kontaktovať aj tieto subjekty. U nás  je však menej detí a iba tie, ktorým sa nepodarilo nájsť rodinu na úrade. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, prineste si prosím správu z prípravy a rozhodnutie o zapísaní do zoznamu žiadateľov. Prajem Vám veľa trpezlivosti a neskôr lásky s prijatým dieťaťom.

Ako som uviedla aj v odpovedi na predchádzajúcu otázku, nevidím veľký priestor v zákone, na preskakovanie žiadateľov na zozname žiadateľov o NRS iba z dôvodu, že sú samožiadatelia. Nakoľko je však v zákone uvedené, že maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa, viem si predstaviť, že niekedy môže byť na zozname konkrétne dieťa a môže nastať konkrétna situácia, že pre dané dieťa je v záujme, aby ho prijali obidvaja rodičia. Podľa môjho názoru je pre každé dieťa najideálnejšie mať obidvoch rodičov, z môjho pohľadu by však na UPSVaR-e mohli uprednostňovať manželov pred samožiadateľom iba vtedy, keby nastala ideálna situácia v tomto štáte a neboli by žiadne deti v detských domovoch. Ak by sa vtedy o dané dieťa zaujímali manželia a zároveň samožiadateľ, v záujme dieťaťa by podľa môho názoru bolo mať obidvoch rodičov. Takýto stav v našej krajine však nie je, a preto si myslím, že by mali úrady dodržiavať poradovník. Prajem Vám veľa trpezlivosti v čakaní na dieťa

Iveta KEBLUŠKOVÁ

Infolinka

nielen o adopcii