za akých podmienok si môžem adoptovať dieťatko asi 3 ročné aj keď som len v partnerskom vstahu a obaja mame menšie zdravotné problemi a partner bol v mledosti súdne trestaný za drobnu kradež?

Dobrý deň, pani Janka,

podľa našej legislatívy nemôžu partneri v zmysle druh a družka prijať dieťa do spoločnej starostlivosti. Osvojiť dieťa si môže iba manželský pár, vo výnimočných prípadoch, ak je to v záujme dieťaťa si ho môže osvojiť jednotlivec. Z tohto pohľadu máte tri možnosti. Uzatvoriť manželstvo, dieťa si osvojíte Vy alebo Váš partner. 

K ďalšej časti Vašej otázky… Zdravotný stav žiadateľov o osvojenie posudzuje Úrad práce sociálnych vecí, kde si podávate žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov.

ÚPSVaR si vyžiada aj odpis z registra trestov žiadateľov o osvojenie. Sú prípady, kedy nie je možné osvojenie.

Tu Vám citujem zo zákona č. 305/2005 o SPO a SK kedy fyzická osoba nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti. Z toho čo ste mi napísali neviem presne posúdiť, či je to aj prípad Vášho partnera, ale ak bol odsúdený za majetkovú trestnú činnosť a nedostal nepodmienečný trest odňatia slobody vyšší ako jeden rok, tak by s osvojením namal byť u neho problém:

 

(4) Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ak

a) bola odsúdená za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu,38a)alebo

b) bola odsúdená za úmyselný trestný čin za niektorý z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži, proti iným právam a slobodám, proti mieru a ľudskosti, alebo bola odsúdená za niektorý z trestných činov terorizmu a extrémizmu, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu.38a)(§92 a 93 Trestného zákona)

 

V prípade ďalších otázok ma neváhajte kontaktovať. S prianím všetkého dobrého

Iveta Keblušková

Infolinka

nielen o adopcii