Dobrý večer,chem sa Vás opýtať, či štát platí rodičom, ktorí si adoptujú dieťa. Pretože som sa dočítala, že za profi-rodičovstvo sú rodičia odmenení mzdou od zamestnávateľa (čiže detského domova) a pri pestúnstve sa rodičom tiež hradia nejaké poplatky - rodičovský príspevok či prídavok na dieťa. Táto téma ma zaujíma, pretože je to téma mojej diplomovej práce, ktorej podstatou je, posúdenie či adopcie môžeme brať z evolučného hľadiska alebo skôr sú ľudia naklonení adopciám (a iným formám starostlivosti o nezaopatrené dieťa) kvôli finančnej odmene. Vopred ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň,

správne ste napísali, že profesionálni rodičia dostávajú mzdu od konkrétneho detského domova, v ktorom sú zamestnaní. Medzi profesionálnym rodičom a detským domovom vzniká pracovno-právny vzťah kde sú dohodnuté aj mzdové podmienky, takže k výške mzdy profesionálnych rodičov sa neviem vyjadriť.

Pokiaľ ide o adopciu/osvojenie, aj keď budúci osvojitelia sú povinní absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo, osvojenie nie je podľa našej legislatívy náhradným rodičovstom ale rodičovstvom. Osvojením vzniká medzi osvojencom a osvojiteľom taký vzťah ako medzi rodičom a dieťaťom ktoré sa mu narodilo. Tzn. že adoptívni rodičia majú právo poberať materské, rodičovský príspevok a prídavky na dieťa ako všetci ostatní rodičia.

Pestúnski rodičia dostávajú aj štátne sociálne dávky v zmysle zákona 627/2005: www.zakonypreludi.sk/zz/2005-627

Na ďalšiu časť Vašej otázky odpoviem nasledovne: Podľa mojich skúseností finančná podpora od štátu nezohráva žiadnu alebo len veľmi malú úlohu v tom akú formu náhradného rodičovstva si budúci rodičia volia. Majú celkom iné motivy. S pozdravom

Iveta KEBLUŠKOVÁ
sociálna pracovníčka

 

 

Infolinka

nielen o adopcii