Podporte
nás

Dobrý deň, mala by som záujem o prácu profi rodiča, mám dvoch dospelých synov, jeden už žije samostatne s priateľkou a druhý študuje 4. rok na vysokej škole. Zostali sme s manželom sami vo veľkom dome a radi by sme pomohli aspoň jednému či dvom deťom z detského domova. Manžel pracuje ako živnostník a ja som učiteľka na ZŠ. Zaujíma ma, či profi rodič môže aj pracovať, nakoľko učiteľstvo je mojím poslaním a nechcem sa ho vzdať. S pozdravom!

Dobrý deň, pani Ľubica,

je krásne, že svoje povolanie vnímate ako poslanie. Zároveň som presvedčená, že tento postoj môže byť veľkou výhodou aj pri prijatí dieťaťa z detského domova. Píšete, že uvažujete nad profesionálnym rodičovstvom, z toho čo ste napísali, sa mi však zdá, že vo Vašom prípade je oveľa vhodnejšia pestúnska starostlivosť.

Keďže ide o pracovnoprávny vzťah detský domov – profesionálny rodič, medzi profesionálnym rodičom a dieťaťom nevzniká právny vzťah. Starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine nie je ďalšou formou náhradnej rodinnej starostlivosti ako je napr. pestúnska starostlivosť. Je to spôsob zabezpečenia individuálnej starostlivosti o dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou.

Je potrebné zdôrazniť, že profesionálne rodičovstvo je veľmi zodpovedná a náročná práca, ktorá spočíva najmä v 24 hodinovej dennej starostlivosti o dieťa vo vlastnom rodinnom prostredí, a preto nie je možné, aby ste boli zamestnaná aj v niektorom z detských domovov a zároveň v školstve.  Dôležité je vedieť prijať dieťa do rodiny s vedomím, že ústavná starostlivosť je len dočasným riešením a cieľom je dieťa čo najskôr vrátiť do pôvodnej rodiny, ak sa rodinné pomery zmenili tak, že rodičia môžu vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa, alebo ak sa rodinné pomery nezmenili, umiestniť dieťa do náhradnej rodiny (náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo do osvojenia. Museli by ste sa nastaviť na to, že nielen že skončíte s prácou v školstve, ale že budete prijímať deti do svojej starostlivosti a posúvať ich ďalej do iných rodín. 

Pre vykonávanie  profesionálneho rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

Rozsah prípravy je 60 hodín resp. 40 hodín, pokiaľ záujemca o profesionálne rodičovstvo spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad (tu by malo Vaše pedagogické vzdelanie opäť výhodou).

Pestúnska starostlivosť je forma náhradnej rodinnej starostlivosti, ktorá má trvalejší charakter a nevzniká pri nej žiadny pracovnoprávny vzťah, takže by ste sa nemuseli vzdať Vášho povolania. Mohli by ste prijať dieťa/deti buď sama alebo do spoločnej pestúnskej starostlivosti s manželom. Pri PS je potrebné absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín na UPSVar-e alebo v niektorom z akreditovaných subjektov (Návrat, Úsmev ako dar).  Pestúnska starostlivosť je čiastočne podporovaná štátom, dostávali by ste príspevok pre potreby dieťaťa, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a samozrejme prídavky na dieťa.

Súd zruší pestúnsku starostlivosť len z vážnych dôvodov, najmä ak pestún zanedbáva starostlivosť o maloleté dieťa alebo porušuje svoje povinnosti; urobí tak vždy, ak o to požiada pestún.

Tak nech sa správne rozhodnete! V prípade ďalších otázok ma prosím kontaktujte alebo sa obráťte na ktorékoľvek centrum Návrat. Pekné dni

 

Iveta KEBLUŠKOVÁ

 

 

 

 

 

Infolinka

nielen o adopcii