Dobrý deň, dnes som objavila túto stránku a so záujmom som si čítala všetky otázky aj odpovede. Nakoľko mám sama v náhr. starostlivosti 10-ročného vnuka (pomaly od narodenia), často s ním riešim otázky prečo nemá súrodencov, rodičov a podobné...Je mu smutno.Už dlhšie preto vo mne hlodá myšlienka, či by bolo možné takouto cestou si vziať do starostlivosti dieťa ako prof. rodič. Ale až dodnes som si myslela, že PR sa môžu stať len manželia ako pár. Na ďalších dis. fórach som sa dočítala, že PR si nemôže svoje dieťa "vybrať", ale určí mu ho DD sám. Z toho mám ale obavy, lebo nie som si istá, či by som zvládla dieťa s nejakými závažnými zdrav. problémami. Bola by som preto veľmi rada, keby ste mi poradili ako to vlastne pri výbere dieťaťa chodí, samozrejme po absolvovaní všetkých tých povinných procedúr, to už mám naštudované...ide mi o ten vnútorný aha moment, že áno, tento človiečik nás oslovil tou povestnou iskrou, ak mi rozumiete. Mám 49 rokov, s vnukom sme obaja zdraví a zvládame to zatiaľ veľmi dobre. Mám predstavu zobrať si chlapca o 2-4 roky mladšieho, aby si boli vekovo blízki. Na jeho adaptáciu v našom rod. prostredí by som vynaložila všetko úsilie, no z nejakých ťažších zdrav. komplikácií mám naozaj obavu. Na druhej strane ma myšlienka na nového človiečika v rodine tak trochu hreje pri srdci, určite by nám bolo veselšie, všetkým trom...Za radu Vám budem veľmi vďačná.

Dobrý deň,

zdá sa mi, podľa toho čo ste mi napísali, že by vo Vašej situácii bolo lepšie prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti ako do profesionálneho rodičovstva. Profesionálne rodičovstvo je forma zamestnania, zamestnaná by ste boli v niektorom z detských domovov, a dieťa/deti by ste si skutočne nemohli vyberať a mohli by sa u Vás často meniť. Ide o to, že profesionálni rodičia sa starajú o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou iba do času, kým sa im nenájdu adoptívni alebo pestúnski rodičia. Niektorí profesionálni rodičia vystriedajú za svoju kariéru aj 40 detí, ktoré učia vzťahu a dôvere v dospelých ľudí. Ak sa chcete stať profesionálnym rodičom, musíte absolvovať tréning na profesioálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

Pestúnska starostlivosť, ktorá sa mi zdá pre Vás vhodnejšia, je niečo celkom iné. Je to forma náhradného rodičovstva. Ak sa chcete stať pestúnkou, je potrebné ísť na miestne prislušný Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny, oddelenie SPO D a SK a tu požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov. Po vyplnení všetkých tlačív a splnení ostatných náležitostí požiadate o prípravu na náhradné rodičovstvo, ktorá je vo všetkých subjektoch (ÚPSVaR, Návrat, Úsmev ako dar) minimálne v rozsahu 26 hodín. Po absolvovaní prípravy Vám v danom subjekte vyhotovia záverečnú správu z Vašej prípravy, po zaslaní ktorej budete zapísaná do Zoznamu žiadateľov. V tejto záverečnej správe budú aj Vaše predstavy týkajúce sa prijatého dieťatka tzn. vek, pohlavie, príp. zdravotné riziká, ktoré by ste zvažovali, etnikum… Takže tu si môžete dieťatko takpovediac „vybrať“ podľa Vami nastavených kritérií. 

Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať.

 S prianím všetkého dobrého

Iveta KEBLUŠKOVÁ
sociálna pracovníčka

 

 

 

Infolinka

nielen o adopcii