Dobrý deň :-) aký je rozdiel medzi prípravou na pestúnsku starostlivosť a prípravou na profesionálneho rodiča? Ako postupovať ak by chcel byť absolvent prípravy na pestúnsku starostlivosť profi rodičom? musí absolvovať aj prípravu na profi rodiča, alebo nejak doplniť?

Dobrý deň,

príprava na pestúnsku starostlivosť a príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti je niečo celkom iné.

Ak má niekto záujem stať sa pestúnom, požiada miestne príslušný ÚPSVaR o zapísanie do Zoznamu žiadateľov a absolvuje v niektorom zo subjektov (ÚPSVaR, Návrat, Úsmev ako dar) prípravu na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín. Po absolvovaní tejto prípravy a zapísaní do Zoznamu žiadateľov môže prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti alebo si dieťa adoptovať/osvojiť.

Absolvovanie tréningu pre budúcich profesionálnych rodičov je forma vzdelávania, po absolvovaní ktorej sa môžete uchádzať o pracovné miesto profesionálneho rodiča v niektorom z detských domovov. Tréning pre profesionálnych rodičov má väčší rozsah, ak je niekto pestún, nemá žiadne úľavy a musí tréning absolvovať celý.

Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať.

S pozdravom 

Iveta KEBLUŠKOVÁ
sociálna pracovníčka

 

Infolinka

nielen o adopcii