Dobrý deň . Chcel by som sa spýtať či je nejaká šanca na odopciu ak nemám čistý register trestov. Asi pred 15 rokmi som bol súdne trestaný za krádeže ale odvtedy som úplne bezproblémový muž.Viem že v mladosti som porobila vela sprostosti,ale odvtedy som úplne iný človek,pracujúci a milujúci manžel. Mám momentálne 40 rokov a moja manželka taktiež 40. O dieťa sa pokúšame asi 4 roky ale bezvýsledne. Bývame spoločne vo vlastnom dome ale postradame niečo čo by nás naplnovalo. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, pán Braňo,

žiadosť záujemcov o pestúnsku starostlivosť alebo osvojenie vedie orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na príslušnom ÚPSVaR-e (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Ten si vyžiada aj odpis z registra trestov žiadateľov o osvojenie a posúdi, či daní žiadatelia môžu alebo nemôžu byť zapísaní do zoznamu žiadateľov o adopciu. Preto sa prosím o túto informáciu obráťte na príslušný úrad, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Tu Vám citujem zo zákona č. 305/2005 o SPODa SK kedy fyzická osoba nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti. Z toho čo ste mi napísali, neviem presne posúdiť, či je to aj Váš prípad:

 

(4) Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ak

a) bola odsúdená za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu,38a)alebo

b) bola odsúdená za úmyselný trestný čin za niektorý z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži, proti iným právam a slobodám, proti mieru a ľudskosti, alebo bola odsúdená za niektorý z trestných činov terorizmu a extrémizmu, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu.38a)(§92 a 93 Trestného zákona)

Veľa šťastia!

 

​​

​​Iveta KEBLUŠKOVÁ

sociálne poradenstvo
Infolinka

nielen o adopcii