Podporte
nás

Na cestu profesionálneho rodičovstva sme pripravili už stovky záujemcov z celého Slovenska. Špecifikom prípravy v Návrate sú malé vzdelávacie skupiny (10-14 členov), čo zaručuje individuálnejší a komornejší prístup a podporujúcu atmosféru. Osvedčenými formami učenia na našich tréningoch sú sebapoznávacie a sebareflexívne techniky, interaktívne a zážitkové učenie. Na každom tréningu účastníci zažívajú aj veľa zábavy, keďže našim princípom je tiež učenie sa hrou.

Prípravu v Návrate vedú odborníci (sociálni pracovníci a psychológovia), ktorí majú viacročnú skúsenosť nielen s prípravami, ale aj s ďalším poradenstvom, vzdelávaním a supervíziou pre profesionálnych rodičov. (Vzdelávanie a život v profesionálnej rodine).

„Profesionálne rodičovstvo vnímam ako úsek cesty života dieťaťa, ktorý mám s ním prejsť a sprevádzať ho na nej. Viem, že mám s ním prejsť púšťami jeho života a ukázať mu, že aj v púšti rastú rastliny, ktoré môžu liečiť“, to je citát jednej z profesionálnych mám, ktorý nám venovala po skončení prípravy na profesionálne rodičovstvo (v roku 2011).

Počas 60 hodín odbornej prípravy sa účastníci zoznámia so základmi najdôležitejších tém, ktoré sa vyskytujú pri starostlivosti o deti v ústavnej starostlivosti (O dočasnosti profesionálneho rodičovstva). Témy, ktorým sa na tréningu venujeme:

  • vzťahová väzba/pripútanie a jej poruchy,
  • psychická deprivácia a možnosti jej liečby,
  • zaostávanie detí v oblasti psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu,
  • trauma a jej dopad na správanie dieťaťa,
  • ťažkosti detí z oblasti fetálneho alkoholového spektra porúch,
  • príchod a odchod detí v profesionálnych rodinách (odchod do biologickej rodiny, prípadne adoptívnej alebo pestúnskej)
  • základné princípy tvorby Kníh života ako jedného z nástrojov práce so životnou históriou, ktorá podporuje vytváranie identity detí,
  • blok o sociálnoprávnych rámcoch profesionálneho rodičovstva,
  • otázky pracovnoprávnych vzťahov
  • a samozrejme veľká téma: práva detí a dospelých, problematika rodičovských práv a povinností.

Všetky preberané odborné témy sú citlivo prepojené do uceleného programu, ktorý vznikol a bol modifikovaný na základe vlastných dlhoročných skúseností organizátorov pri odbornej práci s profesionálnymi rodinami. Pre všetkých účastníkov je pripravený aj praktický prehľadný manuál – tlačený sprievodca odbornými témami.

Podľa aktuálne schválenej novely v zákone č. 180/2011 Z.z., deti vo veku 0 – 6 rokov, ktoré majú súdom nariadenú výchovu v ústavnej starostlivosti, by túto výchovu mali absolvovať v profesionálnych rodinách (t.j. v rodinách a domácnostiach zamestnancov detských domovov). Viac o tejto problematike sa dočítate v článku: Moderný zákon a konzervatívny človek

Všetkým profesionálnym rodičom na ich ceste držíme palce. A aj vďaka ich vyjadreniam sa uisťujeme v tom, že pripravovať budúcich profesionálnych rodičov má zmysel … ako povedala jedna z kolegýň: „Čím dlhšie tieto tréningy robíme, tým sa mi zdá, že je viac a viac vecí, ktoré by sme mali ešte budúcim profesionálnym rodičom odovzdať a nestíhame to. Ale aj tak si myslím, že im vieme odovzdať veľmi veľa. Nechcem tvrdiť, že to robíme úplne najlepšie na svete, lebo presne neviem, ako to robia iní. Ale myslím, že účastníkov vieme osloviť, že ich vieme naštartovať uvažovať vo viacerých rovinách a v rámci podmienok, ktoré sú na vzdelávanie nastavené, a preto má zmysel absolvovať náš tréning.“

Infolinka

nielen o adopcii