Mgr. Ľubica Vyhnánková

sociálna pracovníčka a poradkyňa

arrow-right arrow-right

Venujem sa poradenstvu náhradným rodinám v tom ako budovať vzťah s dieťaťom, ako mu byť oporou a ako ho sprevádzať jeho životnou cestou. Príbeh každého vzťahu, každej rodiny je iný, teší ma tieto príbehy počúvať a hľadať, kadiaľ vedú cesty ďalej. V práci využívam skúsenosti s prácou s deťmi a tínedžermi v neformálnych prostrediach, kde som často mohla vidieť deti z iného pohľadu ako ich rodičia a videla som ich rásť a dospievať a to ma napĺňa nádejou, že k životu dieťaťa patria aj zamotané obdobia, ale sú potrebné k tomu, aby získalo silu do života. A to sa stane, ak mu budeme nablízku.

Vzdelanie a výcviky

  • 2016 – 2021: Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii – SLEA
  • 2017: Workshop Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore – Coachingplus
  • 1998 – 2003: Pedagogika a sociálna pedagogika, magisterské štúdium – FiF UK

Odborná prax a profesijné skúsenosti

  • od 2013: Komunikácia s verejnosťou a fundraising + sociálna pracovníčka a poradkyňa v Návrate
  • od 1998: práca s deťmi a tínedžermi v rôznych neformálnych združeniach, párová predmanželská príprava a poradenstvo

Mám 5 rôzne veľkých a rôzne obdarovaných detí, ktoré ma učia životnej realite a pokore. Rada s nimi hrám hry a sama rada chodím, plávam, spím, čítam, pozerám filmy a rozprávam sa ľuďmi. Milujem príbehy a je úplne jedno, či sú skutočné alebo nie, lebo pointa príbehu nie je, či sa stal, ale čo mi hovorí.

Infolinka

nielen o adopcii