Podporte
nás

Vzdelanie a skúsenosti

  • VŠMU v Bratislave, Filmová a televízna fakulta – Ateliér dokumentárnej tvorby
  • spoluzakladateľka Jablko.sk 
  • Video redaktorka v časopise .týždeň
  • príprava kultúrnych podujatí v Karloveskej knižnici
  • dobrovoľnícka práca pre občianske združenie Vnútroblok, ktoré zakladá a vedie komunitné záhrady
  • Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
  • BKIS oddelenie dramaturgie a produkcie kultúrnych podujatí

 So synom Matejom som vytvorila knihu M&m. Mám rada literatúru, chodenie lesom a plávanie morom.

Infolinka

nielen o adopcii