Podporte
nás
16.4.2021

Pestúnskych rodín je nedostatok

Bolo to kedysi dávno, ešte za prvej ČSR. Vtedy bola na našom území náhradná starostlivosť o deti pomerne rozvinutá. Existovalo niekoľko typov náhradnej starostlivosti, dokonca existovala forma, ktorá mala veľa spoločného s dnešným profesionálnym rodičovstvom. Znárodnenie v r. 1948 sa však týkalo aj detí. Pestúnska starostlivosť  bola zrušená – okrem príbuzenskej – a deti sa v r. 1950 vrátili do starostlivosti štátu – teda detských domovov. Štát propagoval, že sa vie o deti lepšie materiálne a odborne postarať ako náhradné rodiny. A možno aj vedel. Ibaže deti to nepochopili a stále viac ako po nutrične bohatej strave a pedagogickom vedení túžili po láske.

V r. 1963 bol prijatý nový zákon o rodine. Napriek tomu, že definoval úlohu socialistického štátu v rodinnom živote, posilnil aj status rodiny a s malými úpravami nám vydržal až do r. 2005. Ale ani v ňom sa nepodarilo presadiť okrem osvojenia a príbuzenskej náhradnej starostlivosti formu pestúnstva. To sa podarilo konečne až v r. 1973 v osobitnom zákone. Zdalo sa, že nič nebráni sa vrátiť k dobrej praxi z prvej republiky a opusteným deťom poskytnúť rodinné prostredie. Iba skutočnosť, že zmeniť zákon je oveľa jednoduchšie, ako zmeniť myslenie ľudí.

A tak keď som v r. 1988 prišla na vtedajší Okresný národný výbor a stala sa referentkou pre náhradnú rodinnú starostlivosť, mala som v agende asi 50 pestúnskych rodín. Z nich jedna rodina s jedným dievčaťom bola nepríbuzenská. Všetci ostatní pestúni boli starí rodičia, tety, staršie sestry …

Kdesi na tejto ceste, od roku 1950, sme stratili podstatu pestúnstva. A doteraz sme ju nenašli. Samozrejme, nie celkom. Máme pestúnske rodiny. Máme výborné pestúnske rodiny, ktoré sa starajú o deti s ťažkým životným príbehom, o deti veľké, o súrodenecké skupiny, o deti so zdravotným znevýhodnením… Ale máme ich málo.

Koľko je málo? A koľko je dosť? Prečítajte si viac v našom blogu na Denníku N.

Blog je súčasťou série článkov k téme neznižujúceho sa počtu detí vyrastajúcich v inštitúciách. Ďalšie články nájdete na našom blogu na Denníku N.

Milada Bohovicová, odborná garantka služieb a metodička v Návrat, o.z.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii