Podporte
nás
8.11.2020

FOCUSBOXs nám pomôžu lepšie porozumieť deťom

Deti, ktorým v Návrate pomáhame, prežívajú ťažké situácie vo svojej rodine alebo sa snažia opäť uveriť v to, že môžu žiť v dlhodobých bezpečných vzťahoch v náhradnej rodine. Aby sme im vedeli skutočne pomôcť, potrebujeme poznať ich pocity a prežívanie. Pomôcť im, aby sa nám s nimi zdôverili.

Súbor komunikačno-diagnostických nástrojov pre vedenie rozhovoru s deťmi FOCUSBOX nám pomáha prelomiť bariéru, pretože vzbudzuje zvedavosť detí a motivuje ich vyjadriť, čo prežívajú.

2 FOCUSBOXy a školenie na ich používanie pre našich terénnych sociálnych pracovníkov sme získali vďaka #GivingTuesday, medzinárodného dňa štedrosti.

Zaujíma vás, čo všetko FOCUSBOX obsahuje?

 • príručku Rozprávame sa s deťmi
  návod na použitie jednotlivých nástrojov Focus Boxu s doporučeniami a rizikami, informácie o zásadách komunikácie s deťmi
 • stolnú hru Vesmírna výprava a pracovný zišit so zvedavými úlohami
  na nadviazanie spolupráce s dieťaťom, zvýšenie motivácie k spolupráci, zistenie informácií zo života dieťaťa – rodina, škola, kamaráti…, poznávanie jeho názorov a prianí
 • sadu zástupných predmetov
  pomáhajú názorne vysvetliť významné budúce kroky v živote dieťaťa – sťahovanie, rozchod rodičov, odchod do ústavnej starostlivosti…, minulé udalosti, prehrávať situácie a komunikáciu medzi ľuďmi a navrhovať želané zmeny v nej
 • kartičky emócií a vzťahov
  pomáhajú dieťaťu bez slov vyjadriť jej/jeho náladu, pocity a emócie či už aktuálne, v rôznych životných situáciách z minulosti alebo v situáciách, ktoré dieťa len čakajú, vyjadrenie vzťahu s konkrétnou osobou či medzi inými osobami
 • farebný dotazník Šves
  pomáha zistiť informácie zo života dieťaťa – vzťahy, škola, sebavnímanie, emócie…, identifikovať problémové oblasti v živote dieťaťa ako podklad na stanovenie cieľa spolupráce s dieťaťom či rodinou, identifikovať fungujúce oblasti ako zdroje svojpomoci
 • tri maňušky
  slúžia na nadviazanie spolupráce s dieťaťom, rozhovor o nepríjemných a traumatizujúcich zážitkoch, zistenie dôležitých informácií o dôležitých udalostiach zo života dieťaťa
 • kúzelné paličky
  slúžia na poznanie prianí dieťaťa, informácie o tom, aké zmeny na sebe a blízkych ľuďoch by si prialo, na zistenie informácií o tom, ako vníma seba a ostatné osoby vo svojom živote
 • kartičky návštev
  výmena vzájomných kontaktných informácií, zaznamenanie úloh do ďalšieho stretnutia či zaznamenanie ocenenia dieťaťa

Budeme vďační, ak naše dlhodobé služby podporíte pravidelným príspevkom v ľubovoľnej výške.

PODPORTE NÁS
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii