9.8.2022

„Chcela by som byť dobrá mama“ – správa z pobytu

„Čo to pre mňa znamená, byť dobrá mama?“ „Odkiaľ je táto moja predstava dobrej mamy?“ „Ako vnímam svoju manželku, ako ženu a matku našich detí?“ …

Tieto a podobné otázky sme si kládli spoločne s účastníkmi júnového víkendového pobytu náhradných rodín, v našom obľúbenom rezorte Vikartovský mlyn pri Liptovskej Tepličke.

Inšpirovaní a povzbudení jesenným pobytom z minulého roka venovaného otcovstvu, sme sa rozhodli naň tematicky nadviazať a venovať tentoraz pozornosť aj mamám a materstvu.

Možno to bolo témou, možno potrebou stretnúť sa po dlhej „dobe covidovej“, ale už  v prípravnej fáze sa nám pobyt naplnil v priebehu jedného týždňa. Záujem prejavili nielen „staré“ rodiny, ktoré už majú nejakú skúsenosť s pobytom, ale aj nové, „mladé“ náhradné rodiny, ktoré len pred časom začali svoju cestu náhradného rodičovstva. Tešíme sa z tejto novej generácie náhradných rodín.

Počas troch dní mamky, oteckovia i deti uvažovali o materstve, zdieľali sa so svojimi predstavami „dobrej mamy“, spoločne objavovali zdroje, z ktorých môžu čerpať pri približovaní sa k týmto predstavám. 

Rodičia hľadali svoje osobné symboly prototypu „dobrej mamy“, ktoré spoločne zhromaždili do materského batôžka (po východniarsky „zajda“☺), aby v nich následne našli ten, ktorí najviac charakterizuje prítomné mamky. V mužsko – ženských skupinách sa delili o to, ako sa/ju vnímajú v roli ženy a matky, ako ma/ju vnímajú iní a čo so mnou tieto uvedomenia robia. Spoločné uvažovanie o ženstve a materstve uzavreli prítomné manželské páry vzájomnou partnerskou reflexiou toho „čo robím/robíš pre naše deti?“ a „čo by som/si mohla robiť pre seba?“

Podobne ako rodičia aj deti sa snažili v rámci svojich možností venovať téme materstva. A hoci to bolo náročné, skrz početnosť i vekovú heterogénnosť detskej skupiny, od dojčenského až po mladší školský vek, spoločne uvažovali nad významom mamy v ich živote a nad ich vzťahom so svojou mamkou. Vzájomne sa medzi sebou delili o to, „čo spolu s mamou robím/e, ktorý zážitok s ňou je tým obľúbeným, čo mám rád/a, keď mi moja robí, čo má moja mamka rada, čo by ju potešilo“. V rámci tvorivých aktivít vyrábali pre mamku odkaz „ako veľmi sú ľúbené“. Napriek väčšej programovej voľnosti, a možno práve preto,  si deti pobyt užili. Ich smiech, nadšené pobehovanie, hranie sa i „výstrelky“, o tom len svedčili.

Na záver pobytu si zúčastnené mamky prevzali z rúk svojich detí „Certifikát dobrej mamy“ obsahujúci výroky členov rodiny, ktoré zazneli počas zdieľaní a ktorý ich oprávňuje užívať titul „Dobrá mama“.

Samozrejme, tak ako vždy, nechýbali aktivity, počas ktorých mohli rodiny upevňovať svoje rodinné spoločenstvo, či vzájomne sa inšpirovať. A my, snažiac si vychutnať okamžiky ich vzájomného napojenia či splynutia, mali sme možnosť vidieť partnerov/manželov i celé rodiny v interakciách, pri spoločných aktivitách a pri oddychu, sledujúc ako sa im v „rodičovstvovaní“ darí. Či už to bolo počas športovo-zábavného sobotného popoludnia, kedy mohli absolvovať „Rodinný päťboj“, alebo počas večerného posedenia pri ohni, ochuteného vynikajúcimi „nátierkami od mamičky“.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, že svojou prítomnosťou prispeli k dobrej atmosfére a pokojnému priebehu celého pobytu.

Tím Centra Návrat v Prešove

Pobyt otcov bol realizovaný aj vďaka podpore Nadácie Pomoc druhému.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii