Renáta Matejová
25.10.2012

“Lepšie byť pripravení, ako prekvapení”

Veríme, že deťom, ktoré sa dostanú do rodín, ktoré si prešli túto celkom dlhú a nie nenáročnú cestu rozmýšľania, prípravy až po prijatie dieťaťa, budú týmto napokon naplnené všetky potreby najlepšie, ako je to v danej situácii možné. Veríme tiež, že toto obohatenie bude medzi rodičmi a deťmi vzájomné.

Rodičia, ktorí prídu do Návratu s túžbou vziať si (osvojiť si, postarať sa o dieťa z detského domova), sa predstavujú rôzne. Ako manželia, ktorí nemôžu mať vlastné deti, ako manželia, ktorých biologické deti, už vyrástli, ako slobodné ženy či slobodní muži,… Kým sa ocitli na osobnom stretnutí u nás, obyčajne tomu predchádzali „pátracie akcie, kde sa čo k tejto téme dá nájsť.“


“Sme partnermi vyše desať rokov a nepodarilo sa nám mať vlastné dieťa. S nápadom osvojiť si dieťa prišiel manžel a ja som si povedala – prečo nie? Poďme sa na to niekde opýtať.”
“Odkedy sme sa s budúcim partnerom dali dokopy, vraveli sme si, že si spolu možno raz osvojíme nejaké dieťa. Teraz prišiel čas, keď túto možnosť chceme zvážiť.”
“Už ako dievča som si hovorila, že keď si nenájdem do istého veku partnera, zoberiem si dieťa z domova. Jemu bude u mňa isto lepšie a ja nezostanem sama.”
“Máme dve krásne deti, sú naše všetko. Už nejaký čas sa zaoberáme myšlienkou, že by sme mohli náš dom otvoriť aj pre ďalšie dieťa, ktoré nemalo to šťastie narodiť sa v zdravej rodine.”


Takto a ešte inak sa predstavia rodičia, ktorí prídu do Návratu. A takto a ešte inak začínajú naše rozhovory s ľuďmi, ktorí zvažujú prijatie dieťaťa. V Návrate sa títo ľudia ocitli po čase – u každého individuálnej dĺžky, počas ktorého pátrali po informáciách súvisiacich s témou osvojenia či adopcie.


Pre niektorých je zdrojom informácií naša web stránka, kde si hľadali niečo bližšie k tejto téme, alebo zavolajú na niektoré z našich telefónnych liniek, či Infolinku nielen o adopci, niektorí napíšu konkrétne otázky do našej interaktívnej online poradne.


Mnohí prídu do Návratu zatiaľ len v štádiu uvažovania o možnosti, že by si možno raz nejaké dieťa zobrali. Prídu sa porozprávať o tom, čo všetko také rozhodnutie zahŕňa, o tom, aké deti prichádzajú do náhradných rodín.

Dozvedia sa, ako proces prijatia dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti vyzerá, aké sú formy náhradnej starostlivosti, kde sa čo vybavuje a ak chcú, tak aj to, ako vyzerá príprava u nás – v akreditovanom subjekte Návrat.


Oficiálna príprava na náhradné rodičovstvo je v posledných rokoch jednou z najžiadanejších služieb v našich Centrách v Bratislave a Trnave. Okrem ľudí, ktorí sa prídu porozprávať nezáväzne a osobne pred podaním žiadosti, k nám prichádzajú tiež rodiny, ktoré si prípravu u nás vyberú na základe informácií, ktoré dostanú na príslušných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska, alebo aj na základe iných ďalších referencií, ktoré o nás získajú.

U nás je príprava špecifická v tom, že zahŕňa aj prípravu na deti, pre ktoré je náročné nájsť novú rodinu, pretože sú to deti z rôznych hľadísk náročné.

Veríme, že deťom, ktoré sa dostanú do rodín, ktoré si prešli túto celkom dlhú a nie nenáročnú cestu rozmýšľania, prípravy až po prijatie dieťaťa, budú týmto napokon naplnené všetky potreby najlepšie, ako je to v danej situácii možné. Veríme tiež, že toto obohatenie bude medzi rodičmi a deťmi vzájomné.

Za celý tím Renáta Matejová,
koordinátorka Centra Návrat v Bratislave

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii