Návrat, občianke združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

2% z vašich daní pomôžu nájsť mamy a tatov ďalším opusteným deťom.

Na Slovensku je pre viac ako 4500 detí mama len slovo, pretože nežijú s rodičmi. Tieto deti vyrastajú spolu, ale samé, v detských domovoch, pretože ich vlastní rodičia sa o ne nevedeli, nemohli alebo nechceli postarať. 

Len malá časť z tých tisícok opustených detí má šťastie a novú rodinu nájde rýchlo. Množstvo týchto detí je z dôvodu svojho veku, etnika, hendikepu či iným zdravotným problémom ťažko adoptovateľné. Avšak každé z nich potrebuje lásku, bezpečie a prijatie, ktoré sú im schopní dať iba milujúci stabilní rodičia!


Ako pomáhajú vaše 2%?

Aj vďaka 2%: 

  • sme našli náhradnú rodinu už viac ako 1000 znevýhodneným deťom
  • zaviedli sme do praxe profesionálne rodiny, kde dnes vyrastá 1400 detí
  • poskytujeme dlhodobé odborné poradenstvo a špeciálne terapie viac ako 750 náhradným rodinám
  • odborne pomáhame vyše 300 deťom z ohrozených rodín, aby nemuseli byť z rodiny odobraté.

     

Ako darovať 2% Návratu? 

Postup, termíny a tlačivá 

 

Názov: Návrat

Sídlo: Šancová 42, 811 05 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31746209

NOVINKA !!!
V rámci Vyhlásenia môžete zaškrtnúť možnosť zaslať nám ako prijímateľovi základné údaje o vás (meno, adresu, právnu formu v prípade PO). Ďakujeme, že nám takto umožníte vás spoznať! :)

 

 

Aký význam majú pre nás vaše 2%?

  • 2% tvoria dôležitú časť nášho rozpočtu

Ak by celková suma získaná z 2% pre Návrat výrazne poklesla, rozsah nami ponúkaných služieb by bol ohrozený. 

  • 2% pomáhajú vtedy a tam, kde je treba!

Na rozdiel od štátnych zdrojov či grantových prostriedkov nám príjmy z 2% dávajú možnosť pružne reagovať na potreby detí a rodín. Napríklad nám umožňujú spolu s náhradnou rodinou začať pracovať na budovaní vzťahu s prijatým dieťaťom hneď po jeho osvojení a tak od začiatku vytvárať zdravú vzťahovú väzbu.

  • 2% sú ako kvapky, ktoré vedia vytvoriť jazero! 

Aj zdanlivo malá čiastka je pre nás dôležitá! 2% príspevky od fyzických osôb a zamestnancov tvorili v roku 2014 až 41% z našich celkových príjmov z podielu zaplatenej dane! Ďakujeme všetkým zamestnancom a fyzickým osobám, ktorí si nájdu chvíľu času, vypíšu a zašlú Vyhlásenie o zaplatení dane na príslušný daňový úrad.

Tento krok je stále na Slovensku nadštandardný, pretože viac ako polovica zamestnancov ešte stále svoje 2% nezvykne darovať. Neváhajte preto inšpirovať k pomáhaniu aj ostatných a posuňte pdfVyhlásenie aj vašim kolegom a známym. Pomôcť môžete aj tak, že nás budete sledovať na našom FCB a zdieľať informácie ďalej.

  • 2% nám prinášali stabilnú výšku príjmov aj vďaka právnickým osobám. 

Ďakujeme všetkým našim partnerom a právnickým osobám, ktoré dlhoročne pri nás stoja a podporujú nás aj asignáciou 2% a tak prispievajú k finančnej stabilite našej organizácie. Ak sa chcete stať našim partnerom, neváhajte nás kontaktovať. Ak je to vo vašich možnostiach, budeme radi, ak ponúknete možnosť podporiť naše združenie aj vašim zamestnancom.


Vami poukázané 2% dane využijeme transparentne a radi zodpovieme akékoľvek vaše ďalšie otázky ohľadom ich využitia. 


Ak by ste chceli venovať 2% z dane adresne alebo máte akékoľvek otázky k 2%, napíšte nám na ivana.bizonova@navrat.sk.  

 

Všetky detaily a podmienky venovania 2% nájdete na www.rozhodni.sk.Ďakujeme!


Anglickú verziu tohto textu si môžete stiahnuť tu:  aj vlajka