Podporte
nás

FAScinujúce deti

Malgorzata Klecka

Útla knižka, ktorú jej poľská autorka (odborníčka a mama) Malgorzata Klecka nazvala FAScinujúce deti, sa pre slovenských čitateľov môže stať vstupnou bránou do problematiky alkoholom ohrozovaných detí a ich rodín. Vytvára most k pochopeniu situácie ľudí, ktorí žijú s diagnózou fetálneho alkoholového syndrómu (FAS). Približuje aj správanie detí, ktoré nemajú diagnózu FAS, ale ich postihnutie v dôsledku pitia alkoholu počas tehotenstva spĺňa kritériá, ktoré zahŕňame pod pojem fetálne alkoholové spektrum porúch (FASD).

Knižka je určená v prvom rade rodičom (pestúnom, osvojiteľom), odborníkom (lekárom, pedagógom, psychológom, sociálnym pracovníkom) ale aj všetkým, ktorým zdravie detí (ani dospelých) nie je ľahostajné. Nájdete v nej aj niekoľko príbehov detí s FAS a FASD.

Cena: 7 € alebo 5 (pri zakúpení spolu s titulom Dieťa s FASD cena 9 € za obe knihy, nájdete ju v časti Knihy a publikácie pre odborníkov)

Objednať

Publikáciu si môžete objednať na adrese: viera.horvathova@navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii