Základy terapie dotykom pre rodiny.

Sprievodca pre všetkých, ktorí sa chcú k svojim deťom priblížiť s rešpektom, úctou, všímavosťou a láskou aj prostredníctvom dotyku. S láskou a nehou odporúčame rodičom, ktorí sa starajú o dieťa, ktoré sa im nenarodilo, ale aj všetkým ostatným rodičom.

Cena: 8 €

Infolinka

nielen o adopcii