Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Ku komu by sa pritúlilo, keď mu je smutno? Kto by sa naň usmial, keď sa ráno zobudí?

Sú deti, ktorým rodičia pred spaním nerozprávajú rozprávku a nepobozkajú ich na dobrú noc. Keď sa v noci boja, nemajú sa ísť za kým skryť pod perinu. Sú deti, ktoré keď spadnú neplačú, pretože nemajú pre koho - naučili sa, že svojim plačom aj tak nikoho neprivolajú...

 

Darujte 2 % Návratu, aby deti mohli žiť doma s rodičmi.

Pretože jediný domov pre dieťa je rodina - vlastná alebo náhradná.

 

Ako darovať 2 % Návratu (postup, termíny a tlačivá):

Názov: Návrat

Sídlo: Pluhová 1, 831 03 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31746209

 

Ako využívame 2 % z dane:

V Návrate všetku našu energiu venujeme tomu, aby deti vyrastali v rodine a v dlhodobých vzťahoch založených na bezpečí, láske, prijatí a istote. Tím našich odborníkov pomáha rodinám s vážnymi problémami, aby dostali včasnú odbornú pomoc, predišlo sa strádaniu ich detí a ich oddeleniu od rodičov. Opusteným deťom hľadáme náhradných rodičov a pomáhame im budovať si s nimi pevné bezpečné vzťahy.

 

2 % z dane sú pre nás veľmi dôležité, pretože na rozdiel od štátnych zdrojov či grantových prostriedkov s nimi môžeme ihneď disponovať a pružne reagovať na potreby detí a rodín ponukou našich služieb. Napríklad nám umožňujú začať pomáhať rodinám v ťažkých životných situáciách včas, a tak predchádzať narušeniu rodinných vzťahov a prostredia, ktoré môže viesť až k vyňatiu detí. 

 

 

Čo sa už podarilo aj vďaka 2 %: 

  • našli sme náhradnú rodinu už viac ako 1000 znevýhodneným deťom (vyšší vek, iné etnikum, hendikep, zdravotné problémy...)
  • venujeme sa systémovým zmenám, zaviedli sme do praxe profesionálne rodiny, kde dnes vyrastá 1400 detí
  • viac ako 500 náhradným rodinám poskytujeme dlhodobé odborné poradenstvo a špeciálne terapie
  • odborne pomáhame vyše 350 deťom z ohrozených rodín, aby nemuseli byť z rodiny odobraté

 

 

Ďakujeme za Vašu dôveru!

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: ivana.bizonova@navrat.sk.