Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

2% z vašich daní pomôžu nájsť mamy a tatov ďalším opusteným deťom.

 pdfVyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

 

Na Slovensku je pre viac ako 4500 detí mama len slovo, pretože nežijú s rodičmi. Tieto deti vyrastajú spolu, ale samé, v detských domovoch, pretože ich vlastní rodičia sa o ne nevedeli, nemohli alebo nechceli postarať. 

Len malá časť z tých tisícok opustených detí má to šťastie, že novú rodinu nájde rýchlo. Množstvo týchto detí je z dôvodu svojho veku, etnika, hendikepu či iným zdravotným problémom ťažko adoptovateľné. Avšak každé z nich potrebuje lásku, bezpečie a prijatie, ktoré sú im schopní dať iba milujúci stabilní rodičia!


Ako pomáhajú vaše 2%?

Aj vďaka 2%: 

  • sme našli náhradnú rodinu už viac ako 1000 znevýhodneným deťom
  • zaviedli sme do praxe profesionálne rodiny, kde dnes vyrastá 1400 detí
  • poskytujeme dlhodobé odborné poradenstvo a špeciálne terapie viac ako 750 náhradným rodinám
  • odborne pomáhame vyše 300 deťom z ohrozených rodín, aby nemuseli byť z rodiny odobraté
  • čo sa podarilo v roku 2018?

Vďaka Vašim 2% budeme môcť pracovať na rozvoji pestúnstva, ktoré prináša riešenie pre ťažko adoptovateľné deti so špeciálnymi potrebami.

Ako darovať 2% Návratu? 

Postup, termíny a tlačivá 

 

Názov: Návrat

Sídlo: Pluhová 1, 831 03 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31746209

 

ICO zmena

 

 

 

Aký význam majú pre nás vaše 2%?

  • 2% tvoria dôležitú časť nášho rozpočtu

Ak by celková suma získaná z 2% pre Návrat výrazne poklesla, rozsah nami ponúkaných služieb by bol ohrozený. 

  • 2% pomáhajú vtedy a tam, kde je treba!

Na rozdiel od štátnych zdrojov či grantových prostriedkov nám príjmy z 2% dávajú možnosť pružne reagovať na potreby detí a rodín. Napríklad nám umožňujú spolu s náhradnou rodinou začať pracovať na budovaní vzťahu s prijatým dieťaťom hneď po jeho osvojení, a tak od začiatku vytvárať zdravú vzťahovú väzbu.

  • 2% sú ako kvapky, ktoré vedia vytvoriť jazero! 

Aj zdanlivo malá čiastka je pre nás dôležitá! 2% príspevky od fyzických osôb a zamestnancov tvorili v roku 2015 až 35% z našich celkových príjmov z podielu zaplatenej dane! Ďakujeme všetkým zamestnancom a fyzickým osobám, ktorí si nájdu chvíľu času, vypíšu a zašlú pdfVyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby na príslušný daňový úrad.

Tento krok je stále na Slovensku nadštandardný, pretože viac ako polovica zamestnancov ešte stále svoje 2% nezvykne darovať. Neváhajte preto inšpirovať k pomáhaniu aj ostatných a posuňte vyhlásenie o poukázaní dane aj vašim kolegom a známym. Pomôcť môžete aj tak, že nás budete sledovať na našom FCB a zdieľať informácie ďalej.

  • 2% nám prinášali stabilnú výšku príjmov aj vďaka právnickým osobám. 

Ďakujeme všetkým našim partnerom a právnickým osobám, ktoré pri nás dlhoročne stoja a podporujú nás aj asignáciou 2% a tak prispievajú k finančnej stabilite našej organizácie. Ak sa chcete stať našim partnerom, neváhajte nás kontaktovať. Ak je to vo vašich možnostiach, budeme radi, ak ponúknete možnosť podporiť naše združenie aj vašim zamestnancom.


Vami poukázané 2% dane využijeme transparentne a radi zodpovieme akékoľvek vaše ďalšie otázky ohľadom ich využitia. 


Ak by ste chceli venovať 2% z dane adresne alebo máte akékoľvek otázky k 2%, napíšte nám na anna.kratochvilova@navrat.sk .

 

Všetky detaily a podmienky venovania 2% nájdete na www.rozhodni.sk.Ďakujeme!


Anglickú verziu tohto textu si môžete stiahnuť tu:  aj vlajka

 

 

Podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. § 12 ods 7. písm a, b príjem z podielu zaplatenej dane a príjem získaný darovaním nie je predmetom dane.