Seminár
SR
Termín: podľa záujmu

Vedenie prípadového stretnutia

– odporúčania pre praktické kroky pri príprave, vedení a následnom realizovaní dohôd z prípadového stretnutia

– zásady a konkrétne modelové situácie stretnutí

Seminár sa môže konať online alebo vo vašej organizácii.

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní.

Verejný termín plánujeme na jeseň.

Seminár je možné objednať aj pre uzavretú skupinu a realizovať u vás. Príspevok: podľa dohodnutej formy

Kontaktujte: lubica.vyhnankova@navrat.sk

Zaregistrovať sa

Príbuzné podujatia

Infolinka

nielen o adopcii