Seminár
SR
Termín: podľa záujmu

Terénna sociálna práca s rodinami s cieľom rozvoja rodičovských zručností

– možnosti zlepšovania rodičovských zručností v rodinách, kde je to v plánoch práce s rodinou

– čo vnímame pod rodičovskými zručnosťami

– aké nástroje na ich rozvoj môžeme použiť

Seminár sa môže konať online alebo vo vašej organizácii.

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní.

Verejný termín plánujeme na jeseň.

Seminár je možné objednať aj pre uzavretú skupinu a realizovať u vás. Príspevok: podľa dohodnutej formy

Kontaktujte: lubica.vyhnankova@navrat.sk

Zaregistrovať sa

Príbuzné podujatia

Infolinka

nielen o adopcii