Seminár
SR
Termín: podľa záujmu

Nástroje sociálnej diagnostiky s rodinami v teréne

– praktický nácvik nástrojov sociálnej diagnostiky

Seminár sa môže konať online alebo vo vašej organizácii.

Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní.

Verejný termín plánujeme na jeseň.

Seminár je možné objednať aj pre uzavretú skupinu a realizovať u vás. Príspevok: podľa dohodnutej formy

Kontaktujte: lubica.vyhnankova@navrat.sk

Príbuzné podujatia

Infolinka

nielen o adopcii