Dobrý deň,rada by som sa poinformovala ohľadom pestúnskej starostlivosti, rsp. iných foriem starostlivosti o dieťa z detského domova.Som pracujúca mladá žena (25) a rada by som vedela, či je reálne nejakou formou sa starať o dieťa z detského domova bez toho, že by som musela skončiť s prácou. Som ochotná starať sa o dieťa počas celého dňa (ak napr. dieťa už chodí do škôlky, školy- počas mojej práce), poskytnúť mu zázemie, individuálnu lásku.Neviem, nakoľko je niečo takéto reálne, keďže nie som vydatá a práca ma živí.Nechcem teraz ešte nič vážne riešiť, preto sa najprv obraciam na Vás s prosbou o informácie o možnostiach a reálnosti niečoho takéhoto.Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň!s pozdravomAnna

Dobrý deň Anna,

v niečom sa Váš mail podobá mailu, na ktorý som pred Vami odpovedala Petre, a preto aj moja odpoveď bude podobná. Áno, pestúnom sa môže stať aj osamelá fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR. Je potrebné, aby ste boli zapísaná na zozname žiadateľov o NRS tzn. že musíte absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo na UPSVaRe, v Návrate alebo v spoločnosti Úsmev ako dar. Musíte splniť tie isté predpoklady, ktoré by museli splniť manželia, aby im bolo zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti. Rovnakú prípravu musíte absolvovať ak sa chcete stať pestúnom a takú istú ak sa chcete stať osvojiteľom. Pre osamelú osobu bez partnera sa mi zdá však vhodnejšia, aj vzhľadom na finančnú podporu od štátu, pestúnska starostlivosť. Po prijatí dieťaťa máte právo zostať s dieťaťom tri roky doma, ako pri biologickom rodičovstve, maximálne do veku 6 rokov dieťaťa, ak však túto možnosť nebudete chcieť využiť, nemusíte. Ak bude Vami prijaté dieťa navštevovať MŠ, nemusíte prácu vôbec prerušiť, príp. ju prerušiť iba na krátky čas. Pri školopovinnom dieťati už možnosť zostať s dieťaťom doma odpadá. Pre bližšie informácie a žiadosť o prípravu sa prosím obráťte na najbližší UPSVaR v mieste Vášho bydliska. Veľa úspechov.

Iveta Keblušková

Infolinka

nielen o adopcii