Dobrý deň, volám sa Soňa,mám 17 ročnú prax ako sociálna pracovníčka v domove dôchodcov, teraz pracujem ako sociálna pracovníčka v obci, venujem sa najmä rodinám a deťom, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Chcem sa spýtať, či robíte kurzy aj pre ostatných sociálnych pracovníkov, nie len z úradov práce, koľko by to stálo a či robíte kurzy pre deti s poruchami správania, ako zvládnuť svoj hnev, lebo v našej ZŠ by sa to veľmi zišlo, na koho by som sa mohla obrátiť? Ďakujem za info.

Dobrý deň, pani Kleinová,

 

Sme radi, že sa k Vám dostala informácia o vzdelávaní, ktoré sme robili na objednávku  Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Teší nás, že sa takéto správy o nás šíria (verím, že dobré). Ako ste sa dozvedeli o našom vzdelávaní pre pracovníkov oddelení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately?

Kurzy pre sociálnych pracovníkov z UPSVR sme robili skôr výnimočne, pokiaľ by nás niekto oslovil a objednal si u nás kurzy pre ďalších sociálnych pracovníkov, zvážili by sme túto ponuku.  Aj otázku ceny takéhoto vzdelávania by sme zvážili až keď by to bolo aktuálne.

 

Pokiaľ ide o deti s poruchami správania, resp. ako zvládnuť hnev, je to téma, ktorej sa snažíme venovať dlhodobo a to hlavne kvôli deťom z náhradných rodín, na ktorých nám záleží a ktoré majú v škole aj v iných zariadeniach často problémy, vyplývajúce z toho, že okolie často nerozumie všetkým  súvislostiam, ktorými sú tieto deti ovplyvnené a v ktorých žijú. Na našej stránke môžete nájsť  program ART – je to program rozvoja sociálnych zručností pre deti na ZŠ, pre rovesnícke skupiny.  Prečítajte si tam o tom niečo, či je to to, čo ste si predstavovali. Tak v tom sú vyškolení niektorí naši pracovníci, realizovali tieto tréningy už aj v niektorých školách. Momentálne však neviem o tom, že by sa v tomto programe niekde na Slovensku pokračovalo, myslím, že asi školy na to nemajú prostriedky alebo o tom nevedia…..

Od nás sa tomuto programu venovala napríklad kolegyňa Vojteková (vojtekova@navrat.sk ), alebo kolega Fudaly (fudaly@navrat.sk) , skúste napísať im, oni by Vám asi skôr vedeli povedať, ako to vyzerá momentálne, či sa niečo chystá, bude robiť, nebude …..

 

 

S pozdravomOľga Olšinová
sociálna poradkyňa
Návrat, o.z.

Infolinka

nielen o adopcii