Podporte
nás

S manželom už viac rokov myslíme na deti bez rodiny. My máme 3 deti vo veku 3 až 6 rokov. Teraz, my manželia, máme vek cez 45 rokov. Uvedomujeme si, že naše deti sú ešte malé a také "nevyrastené do samostatnosti". Nevieme, či je vhodné do našej situácie dieťa, ktoré nemá rodinu. Keď naše deti "podrastú" my už budeme mať okolo 50 rokov. Takže otázka: Aký je vhodný vek rodičov a detí v náhradnej rodine. Boli by sme vhodná rodina? Kde začať?

Dobrý deň,

veľmi pekne ďakujem za Váš mail. Je z neho cítiť, že Vám nie je ľahostajný osud detí bez rodiny a že si uvedomujete, čo je pre každé dieťa najdôležitejšie-milujúci rodičia.

Láska je pre náhradné rodičovstvo, podľa môjho názoru zo všetkého najdôležitejšia. Pýtate sa na ideálny vek náhradných rodičov? V zákone je upravený vekový rozdiel iba medzi osvojencom a osvojiteľom a ten by mal byť podľa našej právnej úpravy primeraný.

Som presvedčená, že náhradné rodičovstvo je vždy (väčšinou) lepšou voľbou pre dieťa, ako vyrásť v prostredí detského domova, bez vzťahovej osoby/osôb. Všeobecne platí pravidlo, ak už máte svoje biologické deti, že by malo dieťa prirodzene zapadnúť do Vašej rodiny, tzn. že by bolo najvhodnejšie prijať dieťa mladšie, ako je najmladšie dieťa vo Vašej rodine, vo Vašom prípade je to momentálne tri roky a menej. Nie je to však podmienka… Okrem toho, nejaký čas trvá aj príprava na náhradné rodičovstvo a čakanie na dieťatko, takže aj Vaše deti trochu povyrastú…:-).

Ak chcete prijať dieťa formou adopcie alebo pestúnskej starostlivosti, je potrebné sa obrátiť na určený úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie SPOD a SK (sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately) a tu si požiadate o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Po doložení všetkých tlačív a splnení ostatných náležitostí si vyberiete subjekt, ktorý Vás bude na NRS pripravovať (ÚPSVaR, Návrat, Úsmev a dar) a po jej dokončení budete čakať na svoje dieťatko. Príprava je vo všetkých subjektoch v rozsahu minimálne 26 hodín, v Návrate prebieha individuálnou aj skupinovou formou.

Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať mailom, telefonicky, alebo osobne príp. niektorú z mojich kolegýň/kolegov v tom Centre Návrat, ktoré Vám je najbližšie (Bratislava, Prešov, Banská Bystrica, Žilina). 

S prianím všetkého dobrého

 

Iveta KEBLUŠKOVÁ
sociálna pracovníčka
Návrat o. z. – Centrum Návrat Žilina
Republiky 31
010 01  Žilina

Tel.: 041/7234273

Mobil: +421917649479

 

 

Infolinka

nielen o adopcii