Zdravím, mám otázku, partner ma dieťa v NOS, no máme problémy, chce odísť, o dieťa sa nechce starať. Dieťatko si chcem nechať, ako mám postupovať, aby nešlo do domova? Dieťatko je u nás od narodenia, máme silný vzťah. Existuje niečo, ako predbežné zverenie alebo niečo podobné, kým nerozhodne súd? Ďakujem za akékoľvek informácie.

Dobrý deň,

 
neviem, či už Váš partner podnikol konkrétne kroky, či už informoval príslušný Úrad práce a soc. vecí o svojom zámere zrušiť NOS a pod. Ak by tak urobil, bude aj úrad hľadať najlepšiu možnosť pre dieťa, a keďže s dieťaťom máte blízky vzťah, je zverenie dieťaťa do NOS Vám dobrým riešením v prospech dieťaťa (aj keď samozrejme píšem len na základe toho, čo som prečítala vo Vašej otázke, neviem o prípadných ďalších okolnostiach). 
 
O dočasnom zverení dieťaťa do Vašej starostlivosti (kým prebehne zrušenie NOS partnerovi a zverenie do NOS Vám) môže súd rozhodnúť neodkladným opatrením, kde sú lehoty kratšie. 
Odporúčam Vám v tejto veci kontaktovať príslušný úrad práce (odbor sociálnych vecí, SPOaK; podľa priezviska dieťaťa Vám môžu dať kontakt na konkrétneho pracovníka, resp. nájdete kontakt aj na webe). Na úrade práce Vám budú nápomocní aj pri príprave žiadosti na súd o vydanie neodkladného opatrenia a poskytnú Vám ďalšie informácie.
(počítajte prosím skôr s telefonickou alebo e-mailovou komunikáciou s ÚPSVaR, kvôli mimoriadnej situácii sú teraz osobné konzultácie obmedzené). 
 
V prípade potreby ďalších informácií nás prosím kontaktujte (https://www.navrat.sk/kontakt).  
Verím, že sa nájde také riešenie, ktoré umožní dieťaťu ostať v rodine. 
 
S pozdravom
Eva Stanková
špeciálny pedagóg, Centrum Návrat Žilina
 
Infolinka

nielen o adopcii