Podporte
nás

Dobrý deň, chcem sa popýtať na návštevné pobyty v rodine, mám 41 rokov a 3 vlastné deti (13-17-18r). Radi by sme poskytli dieťaťu z DeD naše srdce. Kde začať? Sme z Oravy. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, máte záujem o to, aby ste sa príležitostne stretávali s nejakým dieťaťom z detského domova alebo máte záujem prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti?

Ak to prvé, iba sem-tam navštíviť nejaké dieťa, v súčasnosti sa takéto príležitostné stretávania s deťmi z detských domovov, bez vytvorenia dlhodobého vzťahu, neodporúčajú.
Ak máte záujem prijať dieťa do pestúnskej starostlivosti, je potrebné zájsť na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (oddelenie SPO D a SK). Tu požiadate o zapísanie do zoznamu žiadateľov o NRS. Po vyplnení všetkých tlačív, a keď preveria Vaše sociálne, finančné, bytové podmienky, bezúhonnosť… si vyberiete subjekt, ktorý Vás bude na náhradné rodičovstvo pripravovať. Môže to byť ÚPSVaR alebo akreditované subjekty (My-Návrat alebo Úsmev ako dar). Vo všetkých subjektoch je príprava na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín, v Návrate prebieha individuálnou a skupinovou formou. Po absolvovaní prípravy na náhradné rodičovstvo budete zapísaní, aj s manželom, do zoznamu žiadateľov o NRS a budete čakať na Vaše dieťatko.
Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať telefonicky, mailom, alebo Vám ponúkam osobné stretnutie. S prianím všetkého dobrého

​​

​​

Iveta KEBLUŠKOVÁ
sociálna pracovníčka
Infolinka

nielen o adopcii