Dobrý deň, chcem sa opýtať na prípravu na NRS, resp. tréning pre profesionálnych rodičov:- v akej forme prebieha príprava?- ako často?- je tréning pre profirodičov súčasťou tejto prípravy alebo je to úplne niečo iné?- termíny na prípravu na NRS sú niekde zverejnené, alebo sa ich dozvieme až po prihlásení? - kde sa dá na túto prípravu prihlásiť?- je pred prihlásením na prípravu potrebné absolvovať aj nejaký pohovor?Ďakujem veľmi pekne za váš čas.Majte ešte pekný deň, s pozdravom Anna:)

Dobrý deň, pani Anna,

príprava na náhradné rodičovstvo a tréning pre budúcich profesionálnych rodičov, je niečo celkom iné. Po absolvovaní prípravy na náhradné rodičovstvo, v rozsahu minimálne 26 hodín, sa môžete stať pestúnskym rodičom, alebo si dieťa adoptovať. Ak máte záujem takto prijať dieťa, je potrebné ísť na miestne príslušný ÚPSVaR, oddelenie SPO D a SK a požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov. Po doložení všetkých tlačív a splnení určitých náležitostí (odpis z registra trestov, správa o povesti, o zdravotnom stave, preverení Vašich majetkových a finančných podmienok) absolvujete prípravu na náhradné rodičovstvo v niektorom zo subjektov (ÚPSVaR, Návrat, Úsmev ako dar…), po skončení ktorej a zapísaní do zoznamu žiadateľov môžete prijať dieťa.

Tréning pre profesionálnych rodičov je vzdelávanie, po absolvovaní ktorého sa môžete uchádzať  o prácu profesionálneho rodiča v niektorom z detských domovov.

Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať telefonicky príp. Vám sprostredkujem stretnutie s nejakým kolegom v niektorom z centier Návrat, ktoré Vám je najbližšie (Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Bratislava). S pozdravom

Iveta KEBLUŠKOVÁ
sociálna pracovníčka

 

Infolinka

nielen o adopcii