Podporte
nás

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Sestra žije s partnerom 15 rokov, nie sú manželia. majú podanú žiadosť o adopciu už tri roky. Na úrade im poradili, že keby boli manželia, tak by to bolo lepšie. Sestra má dva týždne pred svadbou, Na úrad im to aj napísala, a teraz v piatok jej volali, že to tak nemôže byť. Ak sa vezmú, tak ju vyradia z evidencie a všetko začne odznova, ale že majú zrušiť sobáš. A to ani nebudem hovoriť, aký psychický šok jej spôsobili, keďže o dieťatko sa snažili niekoľko rokov, prešli si aj umelým oplodnením, a nakoniec si podali žiadosť o adopciu. Ja si myslím, že ak má byť rodina komplet, tak to má byť manžel manžela a dieťa. Môžu to oni takto urobiť, že keď sa vydá tak ju jednoducho vyradia?

Dobrý deň,

podľa našej legislatívy si nemôžu partneri (druh a družka) osvojiť dieťa, ani prijať spoločne  dieťa do inej formy náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť). Dieťa možno zveriť jednej fyzickej osobe alebo do spoločnej starostlivosti manželom, nie partnerom. Preto predpokladám, že Vaša sestra bola doposiaľ, ako píšete 3 roky,  na zozname žiadateľov o osvojenie sama, bez budúceho manžela. Absolvovala prípravu na náhradné rodičovstvo, možno sa na nej parciálne zúčastňoval aj jej partner, ale na zozname žiadateľov o NRS je určite Vaša sestra sama. Rozumiem tomu a je to prirodzené, keďže Vaša sestra sa ide vydávať, že plánujú spoločný život a rodinu a chceli by sa stať rodičmi spoločne. Z môjho pohľadu existujú dve možnosti, ako by sa dala táto situácia riešiť. Samozrejme, Vaša sestra by sa podľa mňa mala vydať, v termíne ako plánuje. Jej manžel by si po uzavretí manželstva musel dorobiť prípravu na NRS a spoločne by sa zapísali na zoznam žiadateľov o NRS, tzn. že by Vašu sestru teraz zrejme vyradili z tohto zoznamu a boli by tam zapísaní spoločne ako manželia, žiadatelia o adopciu, po ukončení všetkých potrebných „tortúr“, ktorými už Vaša sestra prešla sama ako žiadateľka o NRS. Druhá možnosť je taká, že si Vaša sestra osvojí dieťa sama, ako pôvodne plánovala, akurát sa jej na zozname možno zmení po svadbe priezvisko. Prebehne predosvojiteľská starostlivosť a následne bude Vaša sestra zapísaná na rodnom liste dieťaťa ako jeho matka, otec neurčený. Po tomto sa môže stať jej manžel otcom dieťaťa na základe Osvojenia dieťaťa manželom matky. V tom prípade by jej budúci manžel nemusel absolvovať prípravu na NRS. Poznám už aj prípad z praxe, kedy bolo v rovnakom prípade, ako je Vaša sestra, určené otcovstvo tzv. „Súhlasným vyhlásením rodičov“ na matrike, čo podľa mňa nie je úplne „čistý“ spôsob v prípade, že nejde o biologických rodičov, ale je tu, zdá sa, aj táto možnosť. Tak prajem budúcej rodinke nech všetko dobre dopadne a nech vznikne krásna a milujúca kompletná rodinka – mama, oco a dieťa/deti. Pekné dni

Iveta Keblušková

Infolinka

nielen o adopcii