Dobrý deň,chcela by som sa informovať. Moja mama si zobrala do náhradnej osobnej starostlivosti vnučku, dcéru mojej sestry. Malá vtedy mala jeden mesiac. Sestra o ňu nejaví žiaden záujem. Keďže s dieťaťom žijeme v spoločnej domácnosti aj ja s mojim manželom, Sofinka berie nás ako svojich rodičov, hoci vie, že nie som jej biologická matka. Niekoľkokrát som sa informovala ohľadom adopcie, no bolo mi povedané, že to v tomto prípade nie je možné. Dozvedela som sa však, že keďže sestra neplatí výživné, ani sa o dieťa nezaujíma, bola by možnosť dieťa si osvojiť. Chcela by som sa preto informovať, či je to možné, aj keď som teta dieťaťa a aký je tam postup. A ako je to s potvrdením od lekára? Treba nejaké špeciálne tlačivo? Vopred ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň,

je výborné, že napriek tomu, že Sofinkina mama nezvládla svoju rodičovskú úlohu, že má okolo seba milujúcu rodinu a nemusí vyrastať  medzi „cudzími“. Za to Vám, aj Vašej mamine patrí veľká vďaka. Samozrejme, osvojiť dieťa si môže aj príbuzný dieťaťa, dokonca je to pre dieťa z môjho pohľadu lepšie, že sa stanú jeho rodičmi jeho blízki. To či bude potrebný súhlas Vašej sestry s osvojením dieťaťa posúdi súd, súhlas rodičov na osvojenie však nie je potrebný, ak počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa.

Ak si chcete Sofinku osvojiť/adoptovať, navštívte prosím Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie SPO a SK a povedzte tu, že si chcete osvojiť toto konkrétne dieťa. Musíte aj s manželom absolvovať prípravu na náhradné rodičovstvo v rozsahu minimálne 26 hodín na UPSVaR-e, v Návrate alebo v Úsmeve ako dar. Na úrad doložíte potrebné tlačivá o zdravotnom stave a pod., vyberiete si subjekt na prípravu na NRS, po absolvovaní ktorej napíšete návrh na súd, kde sa rozhodne o jej osvojení. Je pred Vami ešte dlhá cesta, tak Vám budem držať prsty. Keď si nebudete vedieť dať rady, kontaktujte ktorékoľvek Centrum Návrat alebo UPSVaR v mieste Vášho bydliska. Veľa šťastia

Iveta Keblušková

 

Infolinka

nielen o adopcii