Podporte
nás

Dobrý deň. S manželkou pravdepodobne nebudeme mať svoje vlastné dieťa a preto sa obraciam na vás s jednoduchou otázkou:,,Čo všetko musíme absolvovať, kam ísť, aby sme sa dostali na zoznam čakateľov na adopciu dieťaťa?"Nejaké informácie už máme, len vás poprosím o stručnú rekapituláciu a postupnosť. Jedná sa teda o adopciu, teda dieťa chceme natrvalo so všetkými právami ako keby bolo naše vlastné.Ďakujem.

Dobrý deň,

ak si chcete adoptovať/osvojiť dieťa, je potrebné ísť na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v mieste Vášho bydliska. Tu si podáte žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov. Musíte splniť určité podmienky ako napr. bezúhonnosť, vek, zdravotný stav a pod. a po doložení všetkých potrebných tlačív a splnení určitých náležitostí si vyberiete subjekt, ktorý Vás bude pripravovať na náhradné rodičovstvo. Príprava je, ako stanovuje zákon, vo všetkých subjektoch v rozsahu minimálne 26 hodín a môžete ju absolvovať buď na ÚPSVaR-e alebo v niektorom z akreditovaných subjektov (Úsmev ako dar, alebo u nás v Návrate). Po absolvovaní prípravy budete s manželkou zapísaní do zoznamu žiadateľov o NRS a budete čakať na svoje vytúžené dieťa/deti. V prípade potreby ďalších, príp. podrobnejších informácií ma prosím kontaktujte. Ozvite sa mi aj vtedy, ak budete mať záujem o info, ako prebieha príprava u nás v Návrate. S prianím všetkého dobrého

 

Iveta KEBLUŠKOVÁ

Infolinka

nielen o adopcii