Dobrý deň. Ja mám 32 rokov a partner má 37 rokov. Partner pracuje v štátnej správe a aj vyučuje na vysokej škole, ja pracujem v jednej súkromnej firme. Chcem sa informovať ako dlho prebieha proces adopcie poprípade ako sa to dá urýchliť a aké kritériá musíme spĺňať ak si chceme adoptovať dieťa do veku 5 roku narodenia. Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň, pani Ivana,

ak chcete prijať dieťa do NRS (adoptovať si ho alebo prijať do pestúnskej starostlivosti) je potrebné ísť na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a požiadať o zapísanie do zoznamu žiadateľov. Po vypísaní všetkých tlačív a splnení ostatných náležitostí (odpis z registra trestov, správa o zdravotnom stave, správa o príjme, bytových podmienkach, o povesti…) si vyberiete subjekt na prípravu (úrad, Úsmev ako dar, my-Návrat). Vo všetkých subjektoch je príprava v rozsahu minimálne 26 hodín, u nás prebieha kombinovane (skupinovou aj individuálnou formou). Po absolvovaní prípravy, čo netrvá obvykle ani pol roka, budete zapísaní do zoznamu žiadateľov a budete čakať na Vaše dieťatko/deti. Urýchliť sa to dá rozšírením kritérií o vek, etnikum, zdravotné znevýhodnenie, formu NRS-pestúnska starostlivosť. Platí, že čím budete mať širšie predstavy o Vašom prijatom dieťati, tým bude čas čakania kratší. Z mojej skúsenosti napr. krásne, zdravé rómske dieťa do 5 rokov do pestúnskej starostlivosti môžete mať hneď po zapísaní do zoznamu žiadateľov. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom

Iveta KEBLUŠKOVÁ
sociálna pracovníčka

 

 

Infolinka

nielen o adopcii