Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je šanca si adoptovať dieťa aj bez partnera. ďakujem

Dobrý deň,áno, je to možné, 
podľa  § 100 zákona o rodine:
(1) Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa.
Základné predpoklady osvojenia z hľadiska vhodnosti žiadateľa stanovuje § 98 zákona o rodine nasledovne:
Osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. 
 
Odporúčam Vám pozrieť si postup tu
 
 

Možno zvážite aj inú formu náhradného rodičovstva než osvojenie – t. j. pestúnsku starostlivosť. V prípade potreby ďalších informácií a konzultácií  mi napíšte, alebo oslovte prosím pracovníkov najbližšieho centra Návrat, tu sú kontakty:

https://www.navrat.sk/kontakt

 

Všetko dobré prajem

 

Eva Stanková

špeciálny pedagóg, Centrum Návrat Žilina

Infolinka

nielen o adopcii