Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Laickí poradcovia

laicki poradcovia

 

Laickými poradcami sme nazvali prirodzene sa vytvárajúcu skupinu skúsených náhradných rodičov s viacročnou praxou s prijatým, citovo zraneným dieťaťom (deťmi). Sú to otvorení rodičia, ktorí majú vo svojom okolí prirodzenú autoritu a preto sa na nich spontánne obracajú s prosbou o radu, vypočutie, porozumenie noví rodičia, ktorí rolu „náhradných“ rodičov prijali len nedávno (alebo tí, čo sa na ňu pripravujú). Niektorí z týchto rodičov sú aj koordinátormi svojpomocných stretnutí náhradných rodín na Kluboch náhradných rodín v regiónoch Slovenska.

 

Keď sme zachytili tento prirodzený fenomén medzi náhradnými rodičmi, s ktorými sme dlhodobo v kontakte, rozhodli sme sa potenciál skúsených adoptívnych, pestúnskych a profesionálnych rodičov podchytiť a podporiť vytvorenie siete laických rodičovských poradcov ako účinný, finančne nenáročný a hlavne prirodzený nástroj ďalšej pomoci náhradným rodinám ktoré prijali ohrozené dieťa. Mnohokrát sú náhradné rodiny so svojou špecifickou situáciou prijatých detí a ich bolestí a smútkov osamotené a majú veľké potreby poradenstva - odborného ale aj laického, ktoré má v tomto období dôležitú úlohu pre udržanie rovnováhy a zohráva i rolu prevenciu zlyhania.

 

Doteraz sme podchytili desiatky laických poradcov, pre ktorých robíme víkendové vzdelávacie semináre a priebežne im poskytujeme individuálnu odbornú podporu a supervíziu.

Na seminároch ich učíme základom poradenstva, komunikácie a najmä praktické nástroje pomoci pre budovanie zdravého vzťahu medzi rodičom a dieťaťom.

 

Cieľom myšlienky laického poradenstva je podporiť náhradných rodičov prostredníctvom svojpomocno-poradenského nástroja a partnerskej roli v kombinácii s odborným poradenstvom. Výhodou laických poradcov je osobný zážitok, ktorý majú zreflektovaní a sú schopní ho ponúknuť iným ľuďom v podobnej situácii. Úlohou podpory a vzdelávania LP je posilniť procesné zručnosti laických poradcov, povzbudiť ich, pomôcť nájsť im svoju jedinečnú primeranú rolu a „nepokaziť“ ich autentickosť jazyka.