Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Články

A čo si odniesli z medzinárodného workshopu s témou Fetálneho alkoholového syndrómu?

Témy potrieb ohrozených detí, rodičovstva, pripútania sa týkajú všetkých. Opatrne sa teda otvárame novým formám komunikácie.

Koncom minulého roka prišiel do jedného z našich centier adoptívny otec, ktorého bezradnosť dohnala až k zvažovaniu zrušiť adopciu a vrátiť chlapcov do detského domova. Máme radosť, že rodina je stále spolu a môžeme s ňou aj naďalej písať jej príbeh.

Ako môže rodine pomôcť filiálna terapia? So svojou skúsenosťou s filiálnou terapiou sa s nami podelila pani Judita Čechová.

S Nikolou sme prišli do kontaktu v septembri 2013. Prišla k nám s mamou, ktorej sme pomáhali riešiť sociálnu, hlavne bytovú otázku. Už sú to dva roky a dnes je z nej krásne skoro 17-ročné, ale čo je dôležité, zrelšie a zdravšie dievča.

Gabiku som objavila pri práci s klientkou, ktorá hľadala pomoc v organizácii kde  pracovala. Alebo možno ma objavila aj Gabika, keď sa naše hlasy stretli pri telefonickom rozhovore. Pridala sa k nám aj do svojpomocnej skupinky sociálnych pracovníkov, ktorí sme pred 10-timi rokmi chápali význam supervízie. No a neskôr tiež počúvla na moju výzvu, že by sme najmä vo Zvolene potrebovali dobrovoľníkov.

Súd ako súťaž o dieťa?

V jeden večer sa ma pri spoločnom zaspávaní Veronka len ako krátko trojročná opýtala: „Maminka, a prečo si ma nenechala teta, čo ma nosila v brušku?!“

V Centre Návrat v Banskej Bystrici ma v októbri 2014 zaujala pozvánka do Rodičovskej posilňovne... 

... inšpiroval nás Návrat