Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Články

Prinášame vám článok o rodinnej starostlivosti a opustených deťoch z roku 1922. Nenechajte sa zmiasť. Aj keď od vydania článku uplynulo 96 rokov, obsah nie je až taký starý, ako by sa spočiatku mohlo zdať - je totiž o všetkom tom, o čo sa v Návrate snažíme aj dnes.

Aj ja som v Zozname – 6 mesiacov čakám na svoju adopciu. Teda na svoju novú rodinu. Od začiatku mi zodpovední tvrdili, že raz sa to podarí.

Darovať 2% nebolí, pretože nie sú z nášho vrecka. Dávajú nám ale možnosť voliť.

v ktorom sa nám podarilo mnoho vecí. Vybrali sme pre Vás aspoň niektoré, o ktoré by sme sa s Vami radi podelili.

V Návrate sa v poslednom roku znovu venujeme téme – rozhovor s dieťaťom a zisťovanie toho, čo si myslí, praje, ako sa cíti a ako si predstavuje svoj ďalší život v situáciách, napríklad keď sa rodičia rozvádzajú alebo keď sa dokonca ocitlo bez rodičov.

Druhý septembrový víkend sa stala stredom nášho dobrovoľníckeho sveta obec Vrícko, v ktorej sa z rôznych svetových strán zišlo 12 dobrovoľníkov.

V Návrate prichádzame na to, že v rodinách, ktorým poskytujeme pomoc, iba naše a ich vlastné sily nestačia. A tak hľadáme spolupracovníkov z organizácií, inštitúcií, škôl, ale aj vnímavých susedov, dobrovoľníkov, rodiny zblízka i zďaleka, aby pomohli, aby rodiny mohli ostať spolu.

 

Hľadať porozumenie i dorozumenie k tomu, prečo fungujú takto, je neľahké. Neraz musíme na rôznych miestach vysvetľovať veľa o chudobe, dokonca generačnej, o cyklickom opakovaní tých istých „chýb“. Sú to chyby? Môže dať niekto to, čo nedostal? A ak rodič môže dať len nejaké percentá z toho čo od neho očakávame, kto doplní ten zvyšok tak, aby rodina ostala spolu?

 

Ak sa podarí odborníkom aj laikom spolu vyladiť a vytvoriť podpornú sieť pre ohrozenú rodinu, ostanú spolu. Ak nie, ostanú deti bez dennodenného kontaktu s rodičmi. Trauma z odlúčenia má vážne dôsledky pre ďalší zdravý rozvoj dieťaťa.

Tak poďme spolu do toho. Poďme tie vzťahy udržiavať, aby nebolo treba nadväzovať nové, na ktorých sú už uzlíky po roztrhnutí.

 

Ako sa nám to spolu darilo minulý rok?

 • pomáhali sme 168 rodinám v kríze, z čoho bolo v tomto roku 50 nových rodín, naše služby mali dopad na 412 detí

• organizovali sme pravidelné stretnutia spolupracujúcih odborníkov v Bratislave a Žiline, zorganizovali sme seminár o prevencii odoberania najmenších detí Keď sa narodíš, máš žiť v rodine II, na ktorom sa zúčastnlo 80 účastníkov

• pripravili a realizovali sme 3 víkendové pobyty pre rodiny v ohrození, ktorých sa zúčastnilo 16 rodín

• sprevádzali sme 12 žien obdobím tehotenstva, aby sme predišli odňatiu ich detí do detského domova a aby sme predišli opusteniu dieťaťa, teda tzv. prvému násiliu, ktoré býva spáchané na dieťati (podľa WHO)

 

Za týmito číslami sa skrývajú príbehy rodín a našej práce s nimi. Vybrali sme pre vás jeden z mnohých, ktorý nám prináša veľkú radosť:  

„Pracujeme s veľmi mladou maminou a jej dvoma deťmi, z ktorých jedno mala už ako 14-ročná. Počúvame ju, oceňujeme, podporujeme, diskusiami usmerňujeme. Sprostredkovali sme jej tiež pomoc inej osoby, skúsenej mamy, ktorá jej odovzdáva svoje skúsenosti a zručnosti mamy. Azda vďaka tomu všetkému si viac verí, učí sa, stojí pevnejšie na nohách, vie si vypýtať, čo potrebuje. Začala sa viac venovať deťom, sama, snaží sa im byť lepšou mamou. Viac sa s nimi hrá a trávia spolu viac spoločného a hlavne spokojného času.“  Júlia Šimeková, Centrum Návrat v Žiline

Viac si môžete prečítať v našej novej správe za rok 2016.

 

Evelýna Teťáková, Centrum Návrat v Banskej Bystrici

 

 

 

Každý druhý a štvrtý piatok v mesiaci dopoludnia sa priestor Centra Návrat v Prešove mení na „kočíkové parkovisko“ a pri rodičoch sa tmolia naši „malkáči“. Začína sa Klub Maličkých :).

Dnes 25.5. je medzinárodný deň nezvestných detí. Hanku nikto neuniesol, iba bola stratená v systéme, ktorý ju mal ochrániť.

Príbeh dňa, ktorý si hovorí čistý sa dotýka nás všetkých a v Návrate ho vnímame ako príležitosť pozastaviť sa, obzrieť a naučiť sa z tohto dňa to, čo nám pomôže robiť našu prácu lepšie v dňoch ďalších.