Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Články

Pred nejakým časom som písala príbeh o stratenej a zabudnutej Hanke. Bolo mi smutno nielen z obsahu toho článku, ale aj zo mňa samej. Hnevala som sa na seba. Prečo píšem o tejto nádhernej službe tak kriticky a negatívne? Vtedy som si sľúbila, že napíšem aj to krásne, lebo som svedkom, ako sa v mojej blízkosti rodia nové vzťahy. A tak píšem ... Príbeh o Nájdených deťoch

 

Ivana sa dostala do detského domova spolu so svojimi súrodencami, keď mala 5 rokov. Keďže bola najstaršia, akosi automaticky preberala zodpovednosť i starostlivosť o svojich bratov a sestru. Od začiatku sa snažila byť silná a viac dávať ako dostávať.

V našej práci sa často stretávame s tým, že nie vždy môžu byť deti spolu so svojimi rodičmi. A občas sa stretneme aj s tým, že súrodencov, ktorých život rozdelil do rôznych nových rodín, môžeme znovu spájať.

Ako fungujú či nefungujú(?) nálepky a čo môže pomôcť deťom, ktoré ich dostávajú hovorí Peter Fudaly na TEDx v Prešove.

Takto Centrum Návrat v Prešove oslovil pred viac ako rokom Kinstellar s myšlienkou, ktorá vznikla počas pobytu mladých ešte v roku 2014. 

Tretie pokračovanie príbehu malej Sibél z pohľadu jej pestúnskej mamy.

„A ty kde bývaš?“ Obľúbená otázka mojej trojročnej dcéry. Pýta sa ju často, každého, koho stretne. Inak tomu nebolo ani na víkendovom pobyte náhradných rodín na Kysuciach.

 

Hľadáme kolegyňu alebo kolegu do tímu centra Návrat Bratislava na pozíciu sociálny pracovník, pre ktorého je zaujímavé prostredie stabilnej mimovládnej organizácie, ktorá viac ako 20 rokov pracuje v oblasti sociálno psychologického poradenstva pre deti a rodiny. 

 

Podmienkou je ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, výhodou je prax v oblasti sociálnoprávnej ochrany.

 

Náplňou práce by bolo sociálne a sociálno-psychologické poradenstvo v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti s dospelými, deťmi a dospievajúcimi vrátane terénnej práce v prostredí náhradných rodín.

 

Ponúkame zaujímavú prácu v tíme etablovanej odbornej organizácie, priestor na odborný a osobný rast, príjemné pracovné prostredie a kontakt s kolegami a kolegyňami z celého Slovenska.

 

Mzda je adekvátna neziskovému sektoru a je zložená z fixnej a flexibilnej časti, v rozpätí od brutto 760,- a viac podľa odborných skúseností a dĺžky praxe.

Ďalšie informácie budeme radi komunikovať na osobnom stretnutí.

 

Druh pracovného pomeru je 100% úväzok, prípadne 50% úväzok.

 

Miesto výkonu práce bude bratislavský a trnavský kraj so sídlom v Bratislave.

 

Žiadosti a životopisy s motivačným listom prosím posielajte do 16.10.2020 na adresu: zuzana.novakova@navrat.sk

 

Predpokladaný termín nástupu ihneď prípadne podľa dohody.

 

Sociálny pracovník bude v rámci projektu „Spolu pre deti - odborná a komunitná podpora náhradných rodín“ ITMS: NFP312040L218 vykonávať tieto činnosti:

 • vyhľadávanie rodín s deťmi v náhradnej rodinnej starostlivosti,

 • poskytovanie sociálneho poradenstva individuálnou a skupinovou formou v rámci komplexných poradenských služieb, prípadne realizácia krízovej intervencie 
  (na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti vykonávané v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, v otvorenom prostredí),

 • tímové plánovanie finančných aj nefinančných zdrojov pre komplexnú pomoc klientovi a jeho rodine a zabezpečenie previazania s individuálnym plánom klienta,

 • sieťovanie služieb, aktivizácia komunity napr. aj formou prípadových konferencií,

 • sociálno-právne poradenstvo ohľadom nároku na príslušné dávky v danej forme starostlivosti o zverené dieťa,

 • práca s dieťaťom a jeho rodinou, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie formou opatrení SPODaSK,

 • odborná podpora a sprevádzanie pracovníkov, ktorí budú realizovať odľahčovaciu službu pre rodiča/dieťa,

 • príprava, sprevádzanie a odborná podpora dieťaťu pri realizovaní kontaktu s členmi biologickej rodiny,  

 • príprava, sprevádzanie a odborná podpora dieťaťu a náhradnej rodine pri realizovaní programu práce so životnou históriou,

 • poskytovanie skupinovej formy poradenstva a podporných programov pri práci s deťmi a rodičmi z náhradných rodín,

 • realizácia odborných programov zameraných na podporu zdravého pripútania dieťaťa,

 • administratívne činnosti.

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na rôzne aktivity pre deti a rodiny. Za dar ďakujeme.

 

Sme vďační firme Expodom, že nám darovala 100 ochranných rúšok

Naši kolegovia z centra Návrat v Prešove ich použijú pri terénnej sociálnej práci v sanačných rodinách. Priamou prácou v teréne, v prirodzenom prostredí, sú blízko rodinám, ktoré sú v náročnej životnej situácii. Poradenstvom, advokáciou, sprevádzaním a podpornými službami pracujú na zlepšení ich životnej situácie, aby mohli deti ostať so svojimi rodičmi alebo aby sa mohli čo najskôr vrátiť naspäť domov. Táto práca sa nedá prerušiť ani robiť na diaľku počas epidémie COVID19 a preto je pre nás veľmi dôležité mať dostatočné ochranné pomôcky. Preto firme Expodom ďakujeme za ich dar a veľmi si toto veľkorysé gesto vážime.