Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

 
Vzťahová väzba u detí s ťažkým životným príbehom  23. 2. 2021
 
9:00 h - 12:30 h online cez Zoom
 
- Odporúčania postupov pre rodičov a odborníkov ako budovať vzťah s   dieťaťom s traumatickým zážitkom
- Tvorba porozumenia náročným situáciám, v ktorých sa deti z ohrozených     rodín nachádzajú
- Načrtnutie postupov, ktoré môžu pomôcť k budovaniu zdravého vzťahu
 
Počas semináru si teoretické východiská prejdeme na konkrétnych situáciách pri práci s rodinou.
 
Seminár vedie: Lucia Žiaková, psychologička
 
Prihlásiť sa a uhradiť poplatok 28 Eur je potrebné do 19. 2. 2021. Variabilný symbol 23022021 pri platbe na náš účet SK14 3100 0000 0040 0045 8116. Do správy pre prijímateľa napíšte svoje meno. Účastníci dostanú potvrdenie o účasti.
Na seminár sa prihláste cez náš formulár.
 
Tešíme sa na stretnutie s vami.
 
V prípade otázok kontaktujte kolegyňu Ivanu Kmeťovú:
 
 
Dobrá prax pri vedení prípadových stretnutí  16. 3. 2021
 
9:00 h - 12:30 h online cez Zoom

 

- Kedy je stretnutie užitočný nástroj pre zlepšenie situácie v rodine
- Ako urobiť profesionálnu prípravu
- Ako nastaviť ciele a koho je potrebné na stretnutie prizvať
- Ako viesť stretnutie aby bolo zmysluplné a efektívne
 
Počas seminára budeme prepájať teoretické nástroje so situáciami z praxe.
 
Seminár vedie: Ivana Kmeťová, sociálna pracovníčka
 
Prihlásiť sa a uhradiť poplatok 28 Eur je potrebné do 12. 3. 2021. Variabilný symbol 16032021 uveďte pri platbe na náš účet SK14 3100 0000 0040 0045 8116. Do správy pre prijímateľa napíšte svoje meno. Účastníci dostanú potvrdenie o účasti.
Na seminár sa prihláste cez náš formulár.
 

Tešíme sa na stretnutie s vami.

 

V prípade otázok kontaktujte kolegyňu Ivanu Kmeťovú: 

0918 085 024, ivana.kmetova@navrat.sk

 

Kniha života - východiská a metodika  15. 4. 2021

 

9:00 h do 12:30 h online cez Zoom

 
- Ako hovoriť o minulosti dieťaťa so samotným dieťaťom
- Význam identity pre dieťa v NRS 
- Vhľad do výskumov
- Práca s metodikou Kniha života
 
Seminár vedie: Zuzana Gocze Kuchárová, psychologička
 
Prihlásiť sa a uhradiť poplatok 28 Eur je potrebné do 10. 4. 2021. Variabilný symbol 15042021 uveďte pri platbe na náš účet SK14 3100 0000 0040 0045 8116. Do správy pre prijímateľa napíšte svoje meno. Účastníci dostanú potvrdenie o účasti.
Na seminár sa prihláste cez náš formulár.
 

Tešíme sa na stretnutie s vami.

 

V prípade otázok kontaktujte kolegyňu Ivanu Kmeťovú: 

0918 085 024,