Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

V roku 2019 sme znova robili veľmi rôzne veci, ale s 1 cieľom, aby deti vyrastali v bezpečnejších vzťahoch – vo svojich rodinách, komunitách, školách...

 

I. Pomáhali sme rodinám v ohrození

 

250 rodinám, v ktorých žije viac ako 450 detí sme pomáhali riešiť rôzne situácie, ktoré ohrozujú ich stabilitu a bezpečie, pretože chceme, aby deti mohli vyrastať so svojimi rodičmi a súrodencami, pokiaľ je to pre dieťa dobré riešenie.

 

V akých situáciách potrebovali našu pomoc, sociálne poradenstvo alebo sprevádzanie?

 

2 percenta co sme riesili patka orez na web

 

 

II. Podporovali sme náhradné rodiny

 

Viac ako 400 súčasných alebo budúcich náhradných rodín sme podporili poradenstvom, rôznymi službami a terapiami pre deti, pretože vieme, že „iba láska nestačí“. Ak majú náhradní rodičia doplniť opustenému dieťaťu to, čo mu chýba a aby z neho vyrástol zrelý dospelý schopný pracovať a vytvárať si hlboké vzťahy, založiť si rodinu a starať sa o ňu, mali by sa z nich stať terapeutickí rodičia. Väčšinou k tomu potrebujú informácie a rôzne podporné služby.

 

Aké služby u nás využívali náhradné rodiny?

 

 

2 percenta co vyuzili NR patka orez na web

 

 

III. Vzdelávali sme odborníkov aj rodičov

 

Naše nadobudnuté know-how sme šírili ďalej, pretože nás je málo, ale ľudí, ktorí môžu zlepšovať život detí, ktoré zažili v živote opustenie, neprijatie, samotu a bolesť je veľa. Teší nás, že takmer 250 sociálnych pracovníkov, psychológov, vychovávateľov z rôznych organizácií využilo naše semináre, workshopy a tréningy. A pridalo sa aj veľa náhradných rodičov, ktorí sa popri starostlivosti o rodinu chcú učiť, ako sa dostať bližšie k svojim prijatým deťom.

 

V akých témach sme vzdelávali?

 

2 percenta vzdelavanie patka orez na web

 

 

IV. Lobbying a advokácia

 

Okrem uvedených aktivít máme kolegov, ktorí stále sledujú, ako sa vyvíja tvorba legislatívy v oblasti rodinného práva a sociálno-právnej ochrany detí a pripomienkujú návrhy, vyvíjajú lobbyingové aktivity, aby boli chladné zákony aj bežná prax stále viac citlivé k potrebám detí.

 

Podporte nás 2% a budeme pokračovať!

 

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste našu prácu pre opustené deti podporili svojimi 2%, mohli sme vďaka tomu byť tam, kde sme videli, že je to treba. Chceme pokračovať a nenechať žiadnu rodinu v štichu kvôli nedostatku peňazí.

Venujte nám 2% vašich daní aj tento rok. Ďakujeme.

 

Ľubica Vyhnánková,

komunikácia s verejnosťou a fundraising