Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Poradenské miesto v Trnave


Trhová 2, 917 01 Trnava

mob.: +421 917 649 478
navrat@navrat.sk


Služby v poradenskom centre poskytujú odborní pracovníci z Centra Návrat v Bratislave.