Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

POZOR ZMENA TERMÍNU! Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú s rodinami v ohrození a zaujíma vás téma bezpečnej vzťahovej väzby.

 

Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorých zaujíma téma bezpečnej vzťahovej väzby na odborný seminár 
Princíp attachmentu - vzťahovej väzby v práci s ohrozenými rodinami a možnosti jeho aplikácie do praxe

 
 

Pre koho je seminár určený:

  • vhodné pre sociálnych pracovníkov i psychológov, pre komunitných, obecných, terénných, pracovníkov zariadení napr. Centier pre deti a rodiny, núdzového bývania pre rodiny s deťmi či zariadení pre osamelých rodičov s deťmi, týrané ženy...

Forma a obsah seminára:

  • seminár je realizovaný interaktívnym spôsobom s veľkým zapojením účastníkov a aj preto majú z neho všetci praktický osoh
  • program seminára je realizovaný neformálnym spôsobom a obsahuje koncepty vzťahovej väzby i traumy raného detstva, ale aj odborné koncepty budovania partnerstva pre spoluprácu s rodičom, ktorý má sám ťažkosti v oblasti vzťahovej väzby
  • cez kazuistiky z praxe i hrové učenie účastníci obohacujú jeden druhého a spoločne vytvárajú námety i odporúčania ako princípy attachmentu  citlivo a účelne začleniť do vlastnej praxe

 

Termín na zasielanie prihlášok je 30.10. 2019.

 

Termín: 19. a 20. novembra 2019 8:30 - 16:30 hod.

Rozsah: 2 dni

Príspevok: 80 eur

Číslo účtu IBAN: SK14 3100 0000 0040 0045 8116, VS: 19112019. Príspevok je potrebné uhradiť do 12.11.2019.

Min počet účastníkov: 10

Kontaktná osoba: lucia.ziakova@navrat.sk  

 

Pozvánka_attachment_BB zmena.pdf

Prihláška Princípy attachmentu a vzťahovej väzby

 

Lucia Žiaková