Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Centrum Návrat v Banskej Bystrici


V tomto krásnom meste sme od roku 1999. Keďže sme tu pre rodiny a deti z celého banskobystrického kraja a z kúsku nitrianskeho kraja (z kade k nám cestujú), naše priestory sú teraz v centre tohto mesta, aby nás poľahky našli a pritom sa pokochali historickým námestím.

 

  • V našom centre môžete absolvovať výbornú zážitkovú prípravu na adopciu a pestúnstvo, okrem toho vám sprostredkujeme kontakt s dieťaťom, ktoré nutne potrebuje adoptívnu či pestúnsku rodinu a ponúkame sprevádzanie v celom procese, aby ste rozumeli čo sa bude ďalej diať.

  • Keď k vám dieťa príde domov, chodíme k vám a radíme vám ako vytvoriť kvalitný vzťah s dieťaťom, ktoré sa vám nenarodilo. Naši klienti si najviac pochvaľujú Terapiu dotykom – kurz rozvoja rodičovských zručností, ktorý pomáha vytvárať bezpečnú vzťahovú väzbu alebo Program pripútania. Je pre nás samozrejmosťou spolupracovať s vami aj u vás doma – do niektorých lokalít cestujeme každý týždeň (Zvolen), inde každý mesiac či raz za dva mesiace (Brezno, Banská Štiavnica, Levice, Lučenec, Žiar nad Hronom) alebo raz za šťvrťrok. A poradenstvo (výchovné, sociálnoprávne, psychologické) „šijeme“ spolu s vami a vám na mieru.

  • Sme zvyknutí a chceme pri vás a vašich deťoch stáť v rôznych situáciách – poskytujeme poradenstvo pri adaptačných i chronických ťažkostiach, či krízových situáciách (škola, škôlka - zaraďovanie, hranice, pravidlá, vzťahy s inými, nočné desy, klamstvá, krádeže, sebapoškodzovanie, agresia, nepozornosť, konflikty, smútky, zaostávania vo vývine, úteky, kontakt s pôvodnou rodinou). Prednostne sa orientujeme na vzťahovú väzbu rodič - dieťa a jej zlepšenie, pričom najpoužívanejšou pomôckou je Hrová alebo filiálna terapia.

  • Naše pracovisko poskytuje aj terapiu v prípade ranej traumy (z opustenia, odobratia z rodiny, zneužívania, týrania, zanedbávania). Najviac sa nám osvedčila terapia životného príbehu (life story therapy). Súčasťou týchto terapii je aj naša podpora pre vás smerom k tzv. terapeutickému rodičovstvu.

  • Dospievajúci majú často už svoje vlastné témy, o ktorých sa chcú rozprávať – a my máme pre nich špeciálne ucho: pre mnohých z nich sme individuálni kouči alebo terapeuti (podľa potreby), niektorí sú zaradení do špeciálneho programu JuniorPoradcovia Návratu a môžu byť oporou iným deťom s podobnými príbehmi.

  • Posledné tri roky sme sa stali oporou aj pre rodičov, ktorí sa rozchádzali a požiadali nás o poradenstvo a sprevádzanie s cieľom citlivého rozchodu pre deti. Rodičia i deti môžu naše priestory využiť aj pri tzv. asistovaných kontaktoch (pre deti žijúce v náhradnej rodine pri kontatoch s pôvodnými rodičmi alebo pre deti v porozvodových situáciách).

  • Viac než pred 10 rokmi sme sa začali venovať prevencii opustenia najmenších detí (bábätiek) a tak sme asi s 15 ďalšími ľuďmi v Banskej Bystrici založili Sieť pomoci tehotnej žene v ohrození (Za)chráňme Kukulíka (tehotným ženám v kritickej sociálnej situácii pomáhame poradensky i materiálne, prípadne ich sprevádzame, ak chcú svoje dieťa umiestniť do adopcie).
    Sústreďujeme sa na citlivé riešenia v súlade s platnou legislatívou s dôrazom na psychické potreby dieťaťa. V našich priestoroch sa každá tehotná žena v sociálne ohrozujúcej situácií môže cítiť bezpečne bezohľadu na to ako premýšľa o dieťati, ktoré čaká. Neposudzujeme, nehodnotíme – pomáhame, keď nás požiada. Pre deti, ktoré napriek všetkému zostanú na pôde nemocnice opustené, sme od r. 2016 začali spolu s personálom nemocnice robiť Kufríky pre Kukulíka a vítame každého, kto sa chce zapojiť!
  • Asi jedna tretina našich služieb je venovaná rodinám vo veľkom ohrození, kde už do výchovy vstupuje štát (deti majú nariadený dohľad, alebo rôzne iné výchovné opatrenia). Stojíme pri rodinách, aby dokázali vytvoriť lepšie zázemie pre deti a nemuseli zažiť odchody do detských domovov.

 

Centrum Návrat v Banskej Bystrici 

Námestie SNP 16 (Beniczkého pasáž), 974 01 Banská Bystrica
tel., fax: +421 484 143 897, +421 907 518 180, +421 918 653 817
navratbb@navrat.sk

 

 

Mona je mladá 16 ročná dievčina, ktorá sa narodila v Londýne. Je zaujímavá tým, že má slovenské korene. Jej mama je Slovenka. Pred dvadsiatimi rokmi sa presťahovala do Anglicka. Každý rok sa však spolu aj s Monou vracajú na Slovensko, aby navštívili svoju rodinu.

Mona1 

 

Mona je pekná a múdra mladá dáma. V škole, ktorú navštevuje ich podporujú v tom, aby sa venovali dobrovoľníckej činnosti a venovali svoj čas niekomu ďalšiemu. Mona vo svojej krajine patrí medzi šikovných študentov. Okrem toho, že chodí do školy a venuje sa hudbe, zároveň doučuje iných, aby ich podporila v rozvoji.

 

Mona hovorí, že u nich v Anglicku ide každý na testy a odporučia im aký spôsob učenia je prenich najlepší a zároveň im pomôžu zistiť, kto má aké talenty. Po veľkých skúškach, ktoré absolvujú v 16-tich si každý z nich vyberá, či ide pracovať alebo pokračovať v štúdium. Ak idete študovať, vyberáte si už len štyri predmety, ktorým sa budete venovať. 

 

Mona veľmi rada študuje a hovorí, že ju baví chodiť do školy a učiť sa. V škole ich učia kriticky myslieť, mať svoj názor a deliť sa s ostatnými o svoj talent cez dobrovoľníctvo. Okrem toho, že Mona sa narodila a žije v Londýne, navštevovala aj našu slovenskú základnú školu. Každý rok navštevovala počas svojich prázdnin vyučovanie aj u nás a robila komisionálne skúšky. 

Mona

 

V škole videla, že u nás učia cudzie jazyky učitelia, ktorí nepochádzajú z krajiny, v ktorej sa tým jazykom hovorí. U nich je lektorom jazyka spravidla niekto z tej krajiny, ktorej jazyk učí. Táto jej skúsenosť ju inšpirovala, aby ponúkla na týždeň počas svojich letných prázdnin hodiny angličtiny niekomu, kto by sa rád učil jazyk alebo by potreboval pomoc a nemôže si dovoliť zaplatiť súkromného učiteľa. Cez priateľku svojej mami nás oslovili ako organizáciu, či by sme vedeli o niekom, kto by sa rád niečo nové naučil.

 

Organizovali sme na rýchlo, ale predsa sme zložili komornú skupinku. Najprv sa mladým až  tak nechcelo, ale Mona si ich veľmi ľahko získala. Vysvetľuje úplne jednoducho, používa zaujímavé pomôcky na zapamätanie si, oceňuje a je s ňou aj zábava. V pondelok prichádzala mládež s tým, že sa jej moc nechcelo, ale v piatok žiarili šťastím a boli hrdí na seba, koľko sa toho naučili.
Ďakujeme.

 

Katarína Peťko Centrum Návrat Banská Bystrica

POZOR ZMENA TERMÍNU! Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú s rodinami v ohrození a zaujíma vás téma bezpečnej vzťahovej väzby.

Pozývame všetkých pomáhajúcich profesionálov, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, s rodinami v ohrození.

„Prvýkrát som na takomto pobyte. Najviac mi pomohlo, že nie sme sami." Zoznámiť a prepojiť náhradných rodičov, ktorí si môžu byť navzájom oporou, bolo cieľom víkendového pobytu náhradných rodín na Počúvadle 24.-26. júna. 

Diskusia o deťoch, ktoré sa narodili do samoty

Za slovom "bezpečie" sa skrýva trojica nadväzujúcich seminárov, ktorú tento rok ponúkame profesionálnym rodičom.

 

Učitelia sú mimoriadnymi osobami. Podporujeme ich, aby za zvláštnym správaním uvideli dieťa a mohli mu byť oporou. 

V poradí už tretí seminár pre lekárov a sestry s názvom Narodení do samoty sa uskutočnil koncom mája v Nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Pozývame vás na poradensko- zážitkový pobyt pre náhradné rodiny.

Pozývame vás na stretnutie rodín s deťmi v mestskom dome kultúry Brezno 2. mája od 16:00.