Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Centrum Návrat v Prešove


Prešovské Centrum Návrat je druhým najstarším regionálnym Centrom Návrat. V Prešove pôsobíme od októbra 1997 a za ten čas sme sa postupne z jeho okrajových častí dostali až do samotného centra metropoly Šariša. Z centra sa snažíme byť k dispozícii rodinám aj z okolitých krajov a v súčasnosti je v ňom zlúčená aj činnosť bývalého Centra Návrat v Bardejove a Poradenského miesta v Košiciach.

 

Od samotného počiatku sa naša činnosť zameriavala hlavne na podporné služby náhradným rodinám, kedy sme ešte pred oficiálnym založením centra boli v septembri 1996 pri zrode prešovského Klubu náhradných rodín. Ten funguje dodnes a došlo v ňom už k niekoľkonásobnej generačnej obmene náhradných rodín.

 

V súčasnosti poskytuje Centrum Návrat v Prešove komplexné  služby v týchto oblastiach:

  • Priamou prácou v teréne, v prirodzenom prostredí, sme blízko rodinám, ktoré sú v náročnej životnej situácii. Poradenstvom, advokáciou, sprevádzaním a podpornými službami pracujeme na zlepšení ich životnej situácie, aby mohli deti ostať so svojimi rodičmi alebo aby sa mohli čo najskôr vrátiť naspäť domov.

  • Pre tých, ktorí sa rozhodli prijať dieťa sa od začiatku snažíme byť  podporou a sprevádzať ich v celom procese. Poskytujeme poradenstvo záujemcom o náhradnú rodinnú starostlivosť, realizujeme prípravu žiadateľov vo všetkých jej formách. Vyhľadávame pre opustené deti náhradných rodičov, nové rodiny sprevádzame obdobím prijatia a adaptácie a následne im poskytujeme celé spektrum odborných a podporných služieb (poradenstvo, terapie, pobyty, vzdelávania, ...), ktorými im pomáhame, v čo najväčšej miere zvládnuť situácie, ktoré prináša náhradné rodičovstvo.

  • Priestory nášho centra sú denne k dispozícii všetkým rodinám, ktoré sa boria s rôznymi ťažkosťami /sociálnymi, výchovnými, vzťahovými, .../a ktoré hľadajú usmernenie a pomoc pre ich zvládnutie. V Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu zároveň vytvárame pre deti a mládež z týchto rodín priestor a príležitosti pre realizáciu aktivít, ktorými im pomáhame zvládať rôzne úskalia života, rešpektujúc ich sociálne a emocionálne potreby.

A keďže platí ,,iný kraj, iný mrav", aj naše centrum má svoje špecifiká. Našou doménou je advokácia práv klientov – hľadanie niekedy aj netypických riešení v prospech rodín a detí v nich žijúcich. Svoju pozornosť venujeme špecifickým odborným a terapeutickým službám: filiálnej terapii, v ktorej si tatovia a mamy osvojujú efektívnejšie výchovné postupy pod vedením skúsených odborníkov, dyadickej terapii zameranej na liečenie traumatizovaných detí v nových vzťahoch s náhradnými rodičmi, sprevádzaniu v kontakte rodičov s deťmi (napr. po rozvode) s prvkami rodinnej mediácie.  Už skoro rok realizujeme Klub malkáčov, podpornú aktivitu pre rodičov s maličkými deťmi.

 

Ak sa chcete o nás a aj našich ďalších službách dozvedieť viac, neváhajte nás navštíviť.

 

Tím Centra Návrat v Prešove

 

Centrum Návrat v Prešove a Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 

Svätoplukova 12, 080 01 Prešov

tel., fax: +421 517 711 679, +421 918 391 019
navratpo@navrat.sk

 

Na to, aby človek dostal občas bláznivý nápad netreba veľa. Stačí svieži vzduch a hrejivé slnečné lúče prvého jarného dňa.

Inšpirovaní krásnou myšlienkou z literárnej predlohy E. H. Porteovej Polyanna chceme ponúknuť deťom a mladým s ťažkou životnou situáciou v Prešove a blízkom okolí nástroj na zvládnutie bežných ako aj ťažších udalostí v ich živote.

...presnejšie redakcia časopisu Slovo, oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá začiatkom marca oslovila naše centrum Návrat v Prešove s ponukou na spoluprácu. Výsledkom sú štyri inšpiratívne články, ktoré vám ponúkame.

V Centre Návrat v Prešove a Žiline hľadáme dobrovoľníkov k deťom najmä na kluby a víkendové pobyty.

Skončil čas prázdnin i letná prestávka v niektorých našich štandardných a pravidelných aktivitách. So začiatkom nového školského roka vstupuje aj naše Centrum Návrat v Prešove do novej /už 23./ sezóny, v ktorej sa vám budeme snažiť ponúknuť naše služby a byť vám k dispozícii, keď to budete potrebovať.

 

Už teraz by sme vás radi pozvali na pravidelné stretnutia Klubov náhradných rodín, na ktorých sa budeme stretávať už tradične 1x mesačne. Keďže naše centrum odborne zastrešuje Kluby NR v Prešove a v Poprade, ponúkame vám niekoľko základných informácií o týchto kluboch.

klub presov clanok

Klub NR v Prešove /Koňare/ sa aj túto sezónu bude stretávať spravidla  3.piatok v mesiaci, v čase od 16:30 do 19:00 hod.,  v priestoroch klubovne Puzzle na Svätoplukovej 12 /pod Centrom Návrat v Prešove/. Už teraz si môžete do svojich diárov poznačiť termíny stretnutí pre najbližší štvrťrok. Takže stretneme sa už v septembri 20.9. a potom následne 18.10., ďalej netradične 4. piatok v mesiaci november 22.11. a nakoniec 20.12. na vianočnom klube. Pred každým stretnutím sa vám pripomenieme našou pozvánkou, z ktorej sa vždy dozviete aj tému aktuálneho stretnutia.

 

Klub NR v Poprade /Hniezdo/ zastrešuje adoptívne a pestúnske rodiny, profesionálne rodiny ako aj čakateľov i žiadateľov o náhradné rodičovstvo z okolia Popradu. Stretávajú sa  pravidelne raz za mesiac, zvyčajne 2.piatok v mesiaci, medzi 17:00-20:00 hod., v priestoroch Pastoračného centra RKC v Poprade /Nábrežie Jána Pavla II. 15, vchod zozadu budovy/. Spoločne sa stretávajú, aby si vymieňali skúseností a snažia sa navzájom si poradiť s výzvami, ktoré so sebou prináša náhradné rodičovstvo. Okrem týchto pravidelných stretnutí sa rodiny stretávajú aj na dvoch tradičných celodenných akciách – novoročné stretnutie v januári a varenie gulášu v júni, ktoré bývajú spravidla v sobotu. Zároveň sa raz za dva mesiace stretávajú pri svätej omši pre náhradné rodiny, v kaplnke Popradskej nemocnice. Pre viac informácií alebo v prípade záujmu, je možné kontaktovať koordinátorku klubu p. Danielu Porubskú buď mailom /klub.hniezdo@gmail.com/ alebo telefonicky na č. 0919 048 650.

 

Svoje pravidelné stretnutia obnovuje aj Klub Malkáč /svojpomocná skupina náhradných rodičov s malými deťmi/, ktorý bude pokračovať v zabehnutom režime, t.j. druhý a štvrtý piatok v mesiaci, vždy dopoludnia, v priestoroch nášho Centra Návrat v Prešove. Prvé stretnutie bude už najbližší piatok 13.9.2019 so začiatkom o 9:30 hod. 

 

Na stretnutia s vami sa teší

Tím Centra Návrat v Prešove

 

Každý druhý a štvrtý piatok v mesiaci dopoludnia sa priestor Centra Návrat v Prešove mení na „kočíkové parkovisko“ a pri rodičoch sa tmolia naši „malkáči“. Začína sa Klub Maličkých :).