Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Centrum Návrat v Prešove


Prešovské Centrum Návrat je druhým najstarším regionálnym Centrom Návrat. V Prešove pôsobíme od októbra 1997 a za ten čas sme sa postupne z jeho okrajových častí dostali až do samotného centra metropoly Šariša. Z centra sa snažíme byť k dispozícii rodinám aj z okolitých krajov a v súčasnosti je v ňom zlúčená aj činnosť bývalého Centra Návrat v Bardejove a Poradenského miesta v Košiciach.

 

Od samotného počiatku sa naša činnosť zameriavala hlavne na podporné služby náhradným rodinám, kedy sme ešte pred oficiálnym založením centra boli v septembri 1996 pri zrode prešovského Klubu náhradných rodín. Ten funguje dodnes a došlo v ňom už k niekoľkonásobnej generačnej obmene náhradných rodín.

 

V súčasnosti poskytuje Centrum Návrat v Prešove komplexné  služby v týchto oblastiach:

  • Priamou prácou v teréne, v prirodzenom prostredí, sme blízko rodinám, ktoré sú v náročnej životnej situácii. Poradenstvom, advokáciou, sprevádzaním a podpornými službami pracujeme na zlepšení ich životnej situácie, aby mohli deti ostať so svojimi rodičmi alebo aby sa mohli čo najskôr vrátiť naspäť domov.

  • Pre tých, ktorí sa rozhodli prijať dieťa sa od začiatku snažíme byť  podporou a sprevádzať ich v celom procese. Poskytujeme poradenstvo záujemcom o náhradnú rodinnú starostlivosť, realizujeme prípravu žiadateľov vo všetkých jej formách. Vyhľadávame pre opustené deti náhradných rodičov, nové rodiny sprevádzame obdobím prijatia a adaptácie a následne im poskytujeme celé spektrum odborných a podporných služieb (poradenstvo, terapie, pobyty, vzdelávania, ...), ktorými im pomáhame, v čo najväčšej miere zvládnuť situácie, ktoré prináša náhradné rodičovstvo.

  • Priestory nášho centra sú denne k dispozícii všetkým rodinám, ktoré sa boria s rôznymi ťažkosťami /sociálnymi, výchovnými, vzťahovými, .../a ktoré hľadajú usmernenie a pomoc pre ich zvládnutie. V Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu zároveň vytvárame pre deti a mládež z týchto rodín priestor a príležitosti pre realizáciu aktivít, ktorými im pomáhame zvládať rôzne úskalia života, rešpektujúc ich sociálne a emocionálne potreby.

A keďže platí ,,iný kraj, iný mrav", aj naše centrum má svoje špecifiká. Našou doménou je advokácia práv klientov – hľadanie niekedy aj netypických riešení v prospech rodín a detí v nich žijúcich. Svoju pozornosť venujeme špecifickým odborným a terapeutickým službám: filiálnej terapii, v ktorej si tatovia a mamy osvojujú efektívnejšie výchovné postupy pod vedením skúsených odborníkov, dyadickej terapii zameranej na liečenie traumatizovaných detí v nových vzťahoch s náhradnými rodičmi, sprevádzaniu v kontakte rodičov s deťmi (napr. po rozvode) s prvkami rodinnej mediácie.  Už skoro rok realizujeme Klub malkáčov, podpornú aktivitu pre rodičov s maličkými deťmi.

 

Ak sa chcete o nás a aj našich ďalších službách dozvedieť viac, neváhajte nás navštíviť.

 

Tím Centra Návrat v Prešove

 

Centrum Návrat v Prešove a Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu 

Svätoplukova 12, 080 01 Prešov

tel., fax: +421 517 711 679, +421 918 391 019
navratpo@navrat.sk

 

Celé detstvo sa pokúšala zblednúť. Pozývame vás na VIP stretnutie pri čaji s našou VIP hosťkou Janette Motlovou: mamou, adoptívnou mamou, novinárkou, blogerkou a autorkou knihy Cigánka. 

Tentokrát VIP stretnutie pri čaji, na ktorom budeme spolu hovoriť o vzťahoch mezi dieťaťom, náhradnou a biologickou rodinou.

Poďme sa stretnúť s rómstvom ináč a objavme ho nanovo! Pozývame vás na predstavenia rómskeho divadla Romathan.

Takto Centrum Návrat v Prešove oslovil pred viac ako rokom Kinstellar s myšlienkou, ktorá vznikla počas pobytu mladých ešte v roku 2014. 

Pozývame vás na januárové stretnutie VIP pri čaji, kde budeme spolu s vami, video hosťom profesorom Zdeňkom Matějčekom a Markom Roháčkom hľadať odpovede na otázky týkajúce sa vzťahov a ich princípov. 

Pozývame vás na decembrové stretnutie VIP(D) pri čaji, na ktorom budeme spolu hovoriť o nosení, šatkovaní bábätiek a vhodnej manipulácii.

Príďte s nami objavovať rómsku kultúru a identitu. Pozývame náhradných rodičov, ktorí prijali deti rómskeho etnika ale aj všetkých, ktoých téma zaujíma.

Pozývame vás na novembrové stretnutie VIP pri čaji s našimi hosťami o tom, ako vyzerá náhradné rodičovstvo v iných krajinách. 

To, čo sme v živote zažili, nám dáva silu, no niekedy nás to o ňu aj oberá. O tom sme sa rozprávali na októbrovom pobyte pre rodiny.

V spolupráci a s podporou mesta Prešov realizujeme aj tento rok v rámci činnosti nášho centra vybrané služby, ktoré mesto parciálne financuje, čím prispieva k podpore ich dostupnosti pre tých, ktorí ich potrebujú.